Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

Telefoonnummer: 085-0240041 – Mail: Info@dlsa.nl
Herculeslaan 24, 3584 AB Utrecht

Ons teamlid

Beschrijving

Mr. Laurens Kock studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende en na zijn studie heeft hij acht jaar werkervaring opgedaan bij Slachtofferhulp Nederland. Bij Slachtofferhulp Nederland is Laurens werkzaam geweest als juridisch medewerker, juridisch adviseur, docent en voorzitter van de Ondernemingsraad. Hij heeft veel ervaring opgedaan met het bijstaan van nabestaanden en slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in het strafproces bij o.a. het vorderen van een schadevergoeding en het ter zitting optreden als gemachtigde.

In de periode 2020 en 2021 is Laurens verder werkzaam geweest als plaatsvervangend secretaris van de commissie (oud-minister) Donner, welke de Minister voor Rechtsbescherming heeft geadviseerd over een toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. Sinds 1 september 2021 is Laurens in dienst getreden bij DLSA. Naast zijn werkzaamheden voor DLSA is hij ook actief als docent bij verschillende opleidingsinstituten en verzorgt hij o.a. de Basisopleiding slachtoffer- en letselzaken. Daarnaast staan meerdere wetenschappelijke publicaties op zijn naam, zoals het praktijkboek over het slachtoffer ‘Het slachtoffer. De positie van het slachtoffer en zijn rechten in het strafproces.’

Laurens is lid van de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP).

Publicaties van Laurens:

  • Slachtofferhulp Nederland, Privacy van het slachtoffer. Feit of Fictie?, Utrecht: Slachtofferhulp Nederland 2020.
  • J.P.H. Donner, S. van der Aa, J.P.M. Lazeroms, S.D. Lindenbergh, A. Pemberton, W.J. Veraart, P.L.M. Steinmann & L.A.J. Kock, Op verhaal komen. Naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit, Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021.
  • L.A.J. Kock, ‘Geestelijk letsel naar objectieve maatstaven: een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is niet vereist’, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2021/4, p. 115-121.
  • N.A. Schipper & L.A.J. Kock, Het slachtoffer. De positie van het slachtoffer en zijn rechten in het strafproces (Praktijkwijzer Strafrecht nr. 19), Deventer: Wolters Kluwer 2023.
  • L.A.J Kock, ‘De hardheidsclausule van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven’, Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2023/4, p. 145-151.

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie) politieambtenaar, militair, veteraan, arbeidsongeval, Chroom 6 en slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven.