Wij claimen schade bij

Ontslag politie

Een ontslag is nooit leuk. Of het nu is door een dienstongeval of een ontslag als gevolg van een beroepsziekte. Toch maakt iedere politieagent kans om door ziekte of gebrek ontslagen te worden.

Een ontslag is nooit leuk. Of het nu is door een dienstongeval of een ontslag als gevolg van een beroepsziekte. Toch maakt iedere politieagent kans om door ziekte of gebrek ontslagen te worden. En die kans is groter dan u zou vermoeden, want het vak van politieagent kent veel risico’s.

Verschillende redenen kunnen er zijn voor een ontslag bij de politie, denk aan reorganisatie, ouderdom, wangedrag of arbeidsongeschiktheid. Juist het risico van een ontslag door arbeidsongeschiktheid is bij de politie aan de orde, want politie agenten hebben dagelijks met gevaarlijke situaties te kampen. Bent u arbeidsongeschikt geraakt door het werk? U hebt wellicht recht op een schadevergoeding.

‘Ik ben ontslagen, wat nu?’

Of het nu door een dienstongeval, beroepsziekte of beroepsincident is, een ontslag heeft grote (financiële) gevolgen waarbij een terugval naar een WIA-uitkering mogelijk is. Wist u dat u bij een dienstongeval, beroepsziekte of beroepsincident mogelijk recht heeft op een schadevergoeding. De terugval in inkomen door een ontslag kan dan via een schadevergoeding gecompenseerd worden.

In de politie praktijk is het vaak een omslachtig en moeilijk proces om een vergoeding voor schade te krijgen. Het is daarom aan te raden om een advocaat in te huren die gespecialiseerd is in het politie arbeidsrecht. Dolderman Letselschade Advocaten kan u hierin bijstaan. Wij geven niet alleen advies omtrent uw situatie, maar we kunnen mogelijk ook een schadeclaim indienen bij een ontslag door arbeidsongeschiktheid.

Ontslag na dienstongeval of beroepsziekte

Een dienstongeval kan een reden van een ontslag zijn als u als politieagent hierdoor volledig arbeidsongeschikt raakt. De werkgever mag u tijdens de arbeidsongeschiktheid voor in ieder geval een periode van 2 jaar niet ontslaan. Raakt u arbeidsongeschiktheid door een dienstongeval, beroepsziekte of beroepsincident, dan hebt u waarschijnlijk recht op de volgende voorzieningen:

 • Loondoorbetaling bij ziekte;
 • Vergoeding medische kosten;
 • Smartengeld bij blijvend letsel;
 • WIA aanvulling na ontslag;
 • Letselschade schadevergoeding.

Het is belangrijk dat u het dienstongeval of incident zo snel als mogelijk bij uw werkgever meldt (bij dienstongeval binnen 150 dagen). Wist u dat als het ongeval veroorzaakt is door uw eigen schuld, dat dan waarschijnlijk geen sprake is van een dienstongeval en u alle compensatie mis kan lopen!

Een beroepsziekte is een ziekte die door het werk of de werkomstandigheden is ontstaan. Veel voorkomende beroepsziekten bij de politie zijn PTSS en gehoorbeschadiging.

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Waarom kiezen voor Dolderman Letselschade Advocaten?

De realiteit wijst uit dat het in de meeste gevallen een moeilijke situatie is om een schadevergoeding te krijgen na een dienstongeval, beroepsziekte of beroepsincident. Daarom kan het erg interessant en zelfs noodzakelijk zijn om een advocaat in de arm te nemen. Vincent Dolderman is zelf nog officier geweest bij de Landmacht en heeft jarenlange ervaring met zaken die betrekking hebben op politie en PTSS en schadevergoedingen door beroepsziekten en incidenten.

Met Dolderman Letselschade Advocaten wordt u bediend met een volledige service. Zo geven we u niet alleen juridische ondersteuning, maar we kunnen u ook helpen met het claimen van de vergoeding. Bent u onlangs ontslagen bij de politie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Waar kunnen we u bij helpen?

Een dienstongeval is een ongeval dat zijn oorzaak vindt in de aard van de opgedragen werkzaamheden.

Voorbeelden van een dienstongeval zijn:

 • Een politieagent achtervolgt een winkeldief en komt daarbij ten val.
 • Een motoragent achtervolgt een automobilist en verliest de macht over het stuur.
 • Een ongeval tijdens verplichte teambuildingsactiviteiten.
 • Schade opgelopen doordat een verdachte zich bij de aanhouding verzet.
 • Een politie agent die in zijn vrije tijd een winkeldief aanhoudt en die daarbij gewond raakt.

Het is belangrijk dat het dienstongeval zo snel als mogelijk wordt gemeld bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zal een besluit moeten nemen waarmee het ongeval wordt erkend als dienstongeval.

Als het ongeval is erkend als dienstongeval geeft dat aanspraak op een aantal rechtspositionele voorzieningen. Het kan gaan om loondoorbetaling bij ziekte, vergoeding medische kosten, smartengeld (54a Barp) en WIA-compensatie.

Een veel voorkomende vergissing is dat de erkenning dienstongeval ook betekent dat de werkgever erkent dat hij aansprakelijk is voor de schade. Dit is niet het geval. Een erkenning dienstongeval betekent niet dat de werkgever erkent dat hij schuld heeft en aansprakelijk is voor de schade.

Heeft u een dienstongeval gehad en heeft u schade die niet vanuit de rechtspositie wordt vergoed? Dan zult u de werkgever aansprakelijk moeten stellen om aanspraak te maken op de volledige vergoeding van uw letselschade.

Dolderman Letselschade Advocaten kunnen u helpen bij het claimen van uw schade. Wij hebben al meerdere politieagenten met letselschade succesvol geholpen.

Een beroepsziekte is een ziekte die in overwegende mate is veroorzaakt door de werkzaamheden of werkomstandigheden. Een veel voorkomende beroepsziekte bij politieagenten is post traumatische stress stoornis (PTSS). Uit onderzoek is gebleken dat politie agenten een verhoogd risico hebben om PTSS op te lopen tijdens hun werk.

Met ingang van 1 januari 2013 is de circulaire PTSS in werking getreden. Door deze circulaire is het in de praktijk makkelijker geworden om PTSS erkend te krijgen als beroepsziekte.

Heeft u PTSS? Meld u zich dan bij het PTSS Meldpunt van de politie! Het meldpunt zal het bevoegd gezag adviseren met betrekking tot de vraag of bij u sprake is van PTSS en of de PTSS in relatie staat met incidenten gedurende uw politie werk.

Vanuit onze ervaring adviseren wij politie agenten om bij te houden bij welke traumatische incidenten zij betrokken zijn geweest. Het kan zijn dat het Meldpunt bij de beoordeling van de PTSS van u een lijst vraagt met daarop de incidenten waarbij u betrokken bent geweest. Achteraf is het vaak lastig om alle incidenten te beschrijven. Kortom, houdt een lijst bij van de incidenten.

Als de PTSS (of andere ziekte) eenmaal door het bevoegd gezag is erkend als beroepsziekte, dan kunt u aanspraak maken of een en/of meerdere rechtspositionele voorzieningen. U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor medische kosten, uw salaris mag niet gekort worden en bij blijvende schade bestaat aanspraak op smartengeld.

Een erkenning van de beroepsziekte betekent niet dat de werkgever ook schuld erkent! Dit is een veel voorkomend misverstand in politieland. Is uw beroepsziekte ereknd, maar wordt de schade niet volledig vanuit de rechtspositie gecompenseerd (denk aan loopbaanschade, pensioenschade, huishoudelijke hulp etc), dan zult u de werkgever ook aansprakelijk moeten stellen voor de schade.

Onze letselschade advocaten begeleiden een groot politie agenten in procedures tegen de werkgever om een schadevergoeding te krijgen in verband met opgelopen PTSS. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Indien sprake is van blijvende invaliditeit na een dienstongeval of beroepsziekte, dan kan de politie agent aanspraak maken op smartengeld. Dit is geregeld in artikel 54a van het Barp.

De hoogte van het smartengeld is gemaximeerd (op € 150.000,00 maar wordt wel geïndexeerd) en is afhankelijk van de mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarde is dat de beroepsziekte heeft geleid tot blijvende invaliditeit. Het percentage invaliditeit bepaalt ook de hoogte van het smartengeld. Bent u 10% invalide, dan heeft u aanspraak op € 150.000,00 (10% van € 150.000,00).

Bent u door de beroepsziekte ook arbeidsongeschikt geraakt, dan kan voor het smartengeld ook aansluiting worden gezocht bij het percentage arbeidsongeschiktheid. Het hoogte percentage geldt.

De politie heeft de aanspraak op smartengeld verzekerd (momenteel bij Centraal beheer Achmea). Dat betekent dan ook dat het verzoek om smartengeld in behandeling zal worden genomen door de verzekeringsmaatschappij.

Er zijn 2 belangrijke regelingen te weten:

 1. Regeling smartengeld dienstongevallen politie;
 2. Regeling vergoeding beroepsziekten politie.

In deze regelingen wordt de aanspraak op smartengeld bij een dienstongeval respectievelijk beroepsziekte geregeld. Dat betekent dus dat in de regelingen de spelregels worden bepaald om het smartengeld te berekenen.

Het komt nogal eens voor dat politie agenten het niet eens zijn met de hoogte van het vastgestelde bedrag aan smartengeld. Er zal dan een procedure gevoerd moeten worden om het smartengeld bedrag aan te vechten.

Dolderman Letselschade Advocaten heeft meerdere malen met succes procedures gevoerd tegen het smartengeld. Resultaat was een verhoging van de uitkering.

De politie heeft op zijn voertuigen een schadeverzekering inzittenden afgesloten. Dat betekent dat politie agenten die een verkeersongeval met een politievoertuig overkomen, volledig schadeloos worden gesteld.

Het voordeel van een dergelijke verzekering is dat schade wordt uitbetaald, zonder dat aansprakelijkheid van de werkgever hoeft vast te staan. Ook bij eenzijdige verkeersongevallen wordt de schade vergoed.

Kortom, de politie heeft het risico op schade door verkeersongevallen goed verzekerd. U kunt daarom ook altijd een letselschade advocaat inschakelen om uw schade vast te stellen. De redelijke gemaakte advocaatkosten moeten ook worden vergoed. Het inschakelen van een advocaat hoeft u dan ook niets te kosten.

Naast de door de politie afgesloten verzekering zijn er nog andere mogelijkheden om een letselschadevergoeding te krijgen bij een verkeersongeval:

 • Bij een verkeersfout van een collega, kunt u de werkgever aansprakelijk stellen;
 • Bij een verkeersfout van een derde, kunt u de derde aansprakelijk stellen.

Gebeurt het verkeersongeval tijdens de werkzaamheden, dan zal het ongeval ook aangemerkt kunnen worden als dienstongeval. U kunt dan ook aanspraak maken op de rechtspositionele vergoeding zoals smartengeld.

De coulanceregeling PTSS is in september 2014 in werking getreden. In de coulanceregeling PTSS zijn afspraken met betrekking tot rechtspositionele aanspraken bij PTSS vastgelegd.

Een belangrijke afspraak in de coulanceregelng PTSS betreft de verruiming van de verjaringstermijn. Normaal gesproken moeten aanspraken binnen 5 jaar worden ingediend. Echter, in de coulanceregeling PTSS is afgesproken dat gebeurtenissen vanaf 1 januari 1984 in behandeling worden genomen.

LET OP! Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de normale termijn van 5 jaar.

In de coulanceregeling wordt een onderscheid gemaakt voor agenten die PTSS hebben opgelopen.

 Heeft u ptss opgelopen tussen 1984 en 19977

 • Geen beroep op verjaring;
 • Smartengeldvergoeding van € 20.000,00;
 • Vergoeding medische kosten van € 2.250,00.

Uiteraard moet de PTSS zijn erkend als beroepsziekte.

Ptss opgelopen na 1997

Voor de gemaakte medische kosten bestaat aanspraak op een vergoeding van € 2.500,00. Is de PTSS na 2007 opgelopen dan kunnen de daadwerkelijk gemaakte medische kosten worden gecompenseerd. U zult dan wel bewijs met betrekking tot de hoogte van de medische kosten overleggen.

Ook bestaat er een mogelijkheid om aanspraak te maken op smartengeld. Voorwaarde is dat sprake is van blijvende invaliditeit door de PTSS. De maximale hoogte van de smartengeldvergoeding is € 150.000,00.

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door het percentage blijvende invaliditeit. Stel dat u door de PTSS 10 % invalide bent, dan heeft u aanspraak op € 15.000,00 (10% van € 150.000,00).

Als u door de PTSS ook arbeidsongeschikt bent geraakt, dan kan de hoogte van het smartengeld ook worden bepaald door het percentage arbeidsongeschiktheid. Het hoogste percentage is bepalend. Bent u 80 tot 100% arbeidsongeschikt dan maakt u aanspraak op € 150.000,00.

Voor de schade door een dienstongeval of beroepsziekte kan de werkgever ook aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt gedaan in de situatie dat de rechtspositionele voorziening niet de volledige schade compenseren.

Onderzocht zal moeten worden of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Elke werkgever heeft een zeer strenge plicht om binnen het redelijke er alles aan te doen om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van de werkzaamheden schade kunnen leiden.

Dat betekent dus dat de werkgever moet zorgen voor:

 • Goede opleiding, training en herhaling;
 • Goede uitrusting, geluidsbescherming;
 • Goed functionerend materiaal;
 • Goede opvang bij incidenten etc.

Omdat de zorgplicht van de werkgever zeer streng is, is de kans groot dat werkgever na een ongeval ook aansprakelijk is. Na erkenning van de aansprakelijkheid moet de volledige schade worden vergoed.

Stappenplan letselschade bij politie

 1. Schuldonderzoek, aansprakelijkheid;
 2. Aansprakelijk stellen werkgever;
 3. Inventariseren van de schade van het slachtoffer;
 4. Berekenen van de hoogte van de schadevergoeding;
 5. Indienen van schadeclaim.

Het claimen van een politie schadevergoeding is een ingewikkelde procedure en kan tot veel discussie met de politie (meestal de verzekeraar). Onze juristen hebben zich gespecialiseerd in het politie werkgeversaansprakelijkheid.

Bent u politieambtenaar en heeft u letselschade door een ongeluk? Neem dan contact met ons op en u ontvangt gratis letselschade advies.

Hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de politie agent. Hoe ernstiger de schade hoe hoger de schadevergoeding over het algemeen is. De schade wordt ook bepaald door de extra gemaakte onkosten en de gemiste inkomsten.

Enkele veel voorkomende schadeposten zijn:

 • Medische kosten;
 • Kosten voor medische hulpmiddelen;
 • Aanpassingen in de woning;
 • Aanpassingen in de auto;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor onderhoud en tuin;
 • Inkomensschade;

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op en wij beoordelen uw letsel vrijblijvend!

Politieagenten krijgen tijdens hun werkzaamheden steeds meer te maken met geweld. Dit geweld kan zich ook tegen de politie agenten keren met het gevolg dat de politieagenten te maken krijgen met letsel.

Bij een geweldsincident denkt men meestal aan fysiek letsel. Uit onderzoek blijkt echter dat veel politieagenten ook te maken hebben met geestelijk letsel na een geweldsincident.

Er zijn verschillende manieren om een schadevergoeding na een geweldsincident te verkrijgen. Een daarvan betreft het voegen als benadeelde in de strafprocedure. Indien de verdachte van het geweldsincident strafrechtelijk wordt vervolgd, dan is het mogelijk voor de politieagent om zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen en een schadevergoeding te claimen.

Wij begeleiden politieagenten bij het claimen van schade door geweldsincidenten. Wilt u zich voegen in de strafprocedure tegen de verdachte. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Regeling volledige schadevergoeding beroepsincident

In het Akkoord arbeidsvoorwaarden sector Politie 2015–2017 is afgesproken dat in de rechtspositie een voorziening voor volledige schadevergoeding in verband met een beroepsincident wordt opgenomen. Vanaf 1 januari 2017 is in artikel 1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) de definitie van beroepsincident opgenomen.

Vanaf diezelfde datum is artikel 54b Barp in werking getreden. In dit artikel is bepaald dat de ambtenaar aanspraak heeft op volledige vergoeding van de schade die hij ten gevolge van een beroepsincident lijdt, voor zover hierin op grond van de rechtspositie en andere uitkeringen niet reeds is voorzien. De betreffende ambtenaar wordt in die situatie vanuit rechtspositionele bepalingen schadeloos gesteld.

Hij hoeft de werkgever in beginsel dan ook niet meer aansprakelijk te stellen voor de geleden schade om de resterende schade ook vergoed te krijgen. In artikel 54b, tweede lid, van het Barp, is bepaald dat de minister nadere regels kan stellen omtrent de vaststelling van de schade die op grond van het eerste lid vergoed wordt. Deze regeling is de uitwerking hiervan.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041
Wat wij bieden

Onze Specialismen

_

PTSS Politie

 • Juridische benaderingen: Politieclaims voor mentale gezondheid en erkenning van strijd
 • Holistische PTSS-interventie: Besproken juridische initiatieven
 • Compensatie voor mentale welzijn van politie: Onthulling van juridische aspecten

PTSS Politie

_

Politie

 • Letselclaims: Juridische strategieën na een ongeval
 • Gevolgen van dienstincidenten: Juridische ontknoping
 • Impact van ontslag: Inzichten in juridische compensatie

Politie

_

Ontslag politie

 • Juridische Inzichten in Ontslag Politie: Overwegingen voor Compensatie
 • Impact van Ontslag: Persoonlijke en Professionele Compensatie
 • Juridische Bijscholing na Politiedienst: Transitie Strategieën

Ontslag politie

_

Dienstongeval politie

 • Juridische impact van claims na dienstincidenten: Onvoorziene gevolgen
 • Navigeren door juridische aspecten: Dienstgerelateerde incidenten en compensatie
 • Lessen uit politie-incidenten: Veiligheidsprotocollen en compensatie

Dienstongeval politie

_

Restschade Chroom-6

 • Claims voor blijvende impact: Juridische strategieën voor residuale schade
 • Compensatie voor langdurige effecten: Juridische benaderingen voor gezondheid
 • Claimen van herstel: Juridische navigatie na blootstelling aan een ongeval

Restschade Chroom-6

_

PTSS Brandweer

 • Juridische strategieën voor PTSS-aanpak: Inzichten voor brandweerlieden
 • Juridische veerkrachtcompensatie: Uitdagingen te midden van vlammen
 • Initiatieven voor juridische mentale gezondheid brandweer: Onthulling van oplossingen

PTSS Brandweer

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.