Wij zijn hier voor jou

Whiplash

U wilt schadevergoeding claimen in verband met whiplash. Bent u van achteren aangereden of is sprake van een kop-staart botsing…

U wilt schadevergoeding claimen in verband met whiplash. Bent u van achteren aangereden of is sprake van een kop-staart botsing? De kans is groot dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de whiplash. U heeft dan recht op schadevergoeding. In dat geval, dienen alle kosten, gemiste inkomsten en uw smartengeld vergoed te worden.

Maakt u door de whiplash extra kosten en loopt u inkomsten en heeft u juridische hulp nodig? Wij helpen whiplash slachtoffers bij het claimen van een rechtvaardige schadevergoeding.

Bij onze advocaten staat uw belang voorop. Meer voordelen:

 • Wij nemen u alle juridische zorgen uit handen
 • U kunt zelf in alle rust herstellen
 • Diverse kwaliteitskeurmerken lees per jurist of advocaat aan welke zij voldoen
 • Wij werken door heel Nederland
 • Huisbezoek is mogelijk
 • Maximale, rechtvaardige schadevergoedingen
 • Samenwerking met de beste specialisten
 • Gratis adviesgesprek
 • Uw zaak direct in behandeling

“De heer Dolderman heeft mij bijgestaan na 2 zware auto ongelukken in 2012 en 2014. Vanaf het 1e moment had ik een goed gevoel bij Vincent. Hij neemt altijd uitgebreid tijd om de zaak te bespreken. Het juridisch proces en alles wat bijkomt kijken was voor mij nieuw. Door zijn actieve en draagkrachtige aanpak kon ik op bepaalde momenten de juiste beslissingen nemen.

Hij communiceert op tijd naar alle betrokken partijen. En iedereen is volledig op de hoogte van de genomen beslissingen. De heer Dolderman is top advocaat… Hij is zeer betrokken, oprecht, eerlijk, onafhankelijk, zeer transparant en laagdrempelig en heeft veel kennis van letselschade.” – Appie

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Arbeidsongeschikt als gevolg van whiplash

Is uw whiplash zo erg dat u arbeidsongeschikt bent geraakt? Dan is de kans groot dat u wordt ontslagen en in de WIA terecht komt. De inkomensschade zal hoog zijn, dus berekenen we uw huidige en toekomstige schade nauwkeurig. Handig: wij kunnen u ook rechtsbijstand verlenen in WIA-procedures. Alles onder een dak dus.

Heeft u een whiplash door een ongeval en hulp nodig bij de schadeclaim?
Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval en heeft u whiplash klachten? Volg dan de onderstaande adviezen op:

Whiplash klachten, wat nu?

Wat wel te doen bij een whiplash:

 • Medisch herstel staat voorop! Ga direct naar uw huisarts of de spoedeisende hulp voor medische begeleiding;
 • Schakel een whiplash advocaat in om de tegenpartij aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te claimen;
 • Bewaar alle bewijzen van de schade (bonnetjes van aankopen, loonstroken, jaaropgaven, etc).

Wat niet te doen bij een whiplash:

 • Contant geld accepteren van de veroorzaker van het ongeval;
 • Overleg voeren met de verzekeraar, zonder hulp van een letseladvocaat;
 • Lang wachten met indienen van schadeclaim.
Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Waar kunnen we u bij helpen? Whiplash

Een whiplash kan door verschillende oorzaken ontstaan. Vaak ontstaat whiplash door een aanrijding van achteren ofwel een kop-staart botsing. 

Van achteren aangereden: wie is er fout?
De vraag wie aansprakelijk is voor een kop-staart botsing, wordt bepaald aan de hand van de verkeersregels. Bekende verkeersregels zijn bijvoorbeeld ‘rechts heeft voorrang’, ‘bij rood licht stoppen’ en ‘zoveel mogelijk rechts rijden’.

Bij een botsing achterop is meestal sprake van een overtreding van artikel 19 Rvv, dat bepaalt dat je altijd voldoende afstand moet houden op jouw voorligger.

Als een automobilist een auto-ongeluk veroorzaakt doordat hij van achteren tegen een ander voertuig is aangereden, dan wordt over het algemeen artikel 19 Rvv (onvoldoende afstand) overtreden. De achteropkomende automobilist heeft schuld aan het ongeluk en is aansprakelijk. 

Uitzondering op algemene regel / eigen schuld
De algemene regel is dat, indien een kop-staart botsing plaatsvindt, de achteropkomende automobilist aansprakelijk is. Echter, er zijn uitzonderingen.

Eén van die uitzonderingen is dat een automobilist plotseling en zonder enige reden stopt, waardoor een ander voertuig achterop klapt. In deze situatie maakt het voorste voertuig een verkeersfout en heeft dus ook schuld aan de aanrijding. In dat geval zal de schuld verdeeld moeten worden.

Is er discussie over de schuldvraag? Neem contact met ons op en onze ervaren letselschadeadvocaten kunnen snel een eerste analyse maken over de aansprakelijkheid. Wij kunnen uw schadevergoeding claimen. Wij claimen een hogere vergoeding dan het aanbod wat de verzekeraar u doet.

Fase 1 en fase 2 bij een whiplash
Het claimen van schadevergoeding voor whiplash kent verschillende fasen. Grofweg ziet het verloop van een letselschadezaak er als volgt uit:
Fase 1: veroorzaker van het ongeval moet aansprakelijk worden gesteld;
Fase 2: na erkenning van de aansprakelijkheid, moet de hoogte van de schadevergoeding worden berekend.

Wie is aansprakelijk bij een whiplash
Elke procedure begint met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. De partij die de verkeersfout heeft gemaakt, is meestal schuldig. Daarmee is hij ook in juridische zin aansprakelijk voor de whiplash schade. Zonder aansprakelijkheid, kunt u geen vergoeding van uw schade krijgen.

Let op! Het is vaak niet eenvoudig om vast te stellen wie de verkeersfout heeft gemaakt. Soms kunnen beide partijen schuld hebben. De schade wordt dan verdeeld.

Whiplash schaderegeling
Als de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid voor de whiplash heeft erkend, dan heeft u recht op een (volledige) vergoeding van de extra kosten, de gemiste inkomsten en het smartengeld. De daadwerkelijke schaderegeling begint na de erkenning van de aansprakelijkheid.

De schaderegeling kan ook weer opgedeeld worden in verschillende stappen:

 • Verzamelen medisch dossier;
 • Verzamelen bewijzen van gemaakte kosten;
 • Verzamelen bewijzen van gemiste inkomsten;
 • Berekenen van de hoogte van de whiplash schadevergoeding;
 • Indienen van de schadeclaim;
 • Afdwingen van voorschotten;
 • Onderhandelen met de tegenpartij over de hoogte van de vergoeding;
 • Opstellen van de overeenkomsten als partijen overeenstemming hebben bereikt.

De hoogte van de vergoeding bij een whiplash zal afhangen van de ernst van uw klachten en de impact die ze hebben op uw leven. Kortdurende klachten zal over het algemeen een kleinere schade opleveren dan blijvende klachten en beperkingen.

De hoogte van de schadevergoeding bij een whiplash kan variëren van enkele honderden tot vele duizenden euro’s. De omvang van de schade hangt af van een groot aantal factoren:

 • Ernst van het letsel, blijvend of tijdelijk letsel. Bij blijvend lichamelijk of geestelijk letsel is de schadevergoeding meestal hoger;
 • Kosten, zijn er medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp etc;
 • Gemiste inkomsten, overwerk, zwartwerk, pensioen.

Hoeveel schadevergoeding bij whiplash?
Als de aansprakelijkheid voor de whiplash is erkend, kan uw schade worden geïnventariseerd. Onder uw schade wordt in ieder geval verstaan; uw gemaakte kosten, gemiste inkomsten en smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het leed dat het ongeval heeft veroorzaakt.

Veel voorkomende schadeposten zijn:

 • medische kosten (medicijnen, fysiotherapie etc);
 • kosten huishoudelijke hulp;
 • kosten verlies zelfwerkzaamheid;
 • aanpassingen in de woning;
 • misgelopen inkomsten (zwart werk, salaris, bonus, pensioen etc);
 • smartengeld

Wij berekenen de hoogte de schadevergoeding
In de schaderegeling moeten verschillende werkzaamheden worden verricht voor het krijgen van een maximale schadevergoeding:

 • Vaststellen van de medische schade door het verkeersongeluk;
 • Inzichtelijk maken van de financiële schade;
 • Berekening van de hoogte van de schade;
 • Schadeclaim indienen bij de tegenpartij;
 • Onderhandelen met de tegenpartij. 

Problemen bij vaststelling hoogte schadevergoeding bij whiplash
De hoogte van de schadevergoeding bij whiplash kan problemen opleveren. Vaak is whiplash niet op een röntgenfoto te zien en zijn er geen lichamelijke afwijkingen. Als gevolg daarvan worden whiplash klachten vaak niet serieus genomen door de tegenpartij en wordt geen rechtvaardige schadevergoeding betaald.

Wilt u zeker weten dat u een maximale vergoeding krijgt van uw whiplash schade? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade advocaten zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoeding bij whiplash. Wij werken samen met medisch specialisten om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft: een volledige compensatie van uw schade.

Whiplash letsel kan vervelende (langdurige) klachten en beperkingen opleveren. Slachtoffers hebben te maken met extra kosten en kunnen inkomsten mislopen. Naast de financiële ongemakken, heeft een slachtoffer te maken met pijn, verdriet en emotionele schade. Voor de emotionele schade bij een whiplash kan smartengeld worden geclaimd.

Wat is smartengeld?
Smartengeld of immateriële schadevergoeding is een compensatie voor pijn, verdriet en leed. Het is een vergoeding voor het emotionele leed waar een slachtoffer met een whiplash mee te maken heeft.

De hoogte van het smartengeld bij whiplash is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • Zijn de klachten tijdelijk of blijvend;
 • De ernst van de klachten;
 • De leeftijd van het slachtoffer;
 • De duur van de medische behandeling;
 • De ernst van het ongeval.

Hoeveel smartengeld een slachtoffer kan claimen is weliswaar afhankelijk van meerdere factoren, echter, de ernst van het letsel is de belangrijkste factor.
Hoe ernstiger het letsel, des te hoger het smartengeld. De vergoeding bij blijvend letsel zal ook hoger zijn dan wanneer de klachten verdwijnen. De smartengeld bedragen zijn in Nederland relatief laag; de hoogste smartengeld uitkering ligt rond de € 200.000,-.

Wilt u direct smartengeld claimen voor whiplash? Neem contact op met de advocaten van Dolderman Letselschade Advocaten.

Wat is whiplash letselschade?
Als u last heeft van whiplash klachten, heeft u letsel en hierdoor lijdt u schade (letselschade). Wat is nu precies letselschade? Letselschade is een combinatie van letsel en schade. Letsel is de verzameling van de lichamelijke- en psychische gevolgen van een ongeval. Schade is het financiële gevolg van het letsel.

Een voorbeeld van letselschade:
Mevrouw X is door een auto van achteren aangereden. Door de aanrijding, ontwikkelt mevrouw X whiplashklachten (pijn in de nek, schouderpijn, hoofdpijn en slecht slapen). Voor de klachten laat zij zich onder medische behandeling stellen en schakelt zij een betaalde hulp in de huishouding in.
Letsel: whiplash klachten
Schade: kosten medische behandeling, kosten huishoudelijke hulp 

Meest voorkomende klachten bij een whiplash
Slachtoffers met een whiplash, hebben vaak te maken met de volgende klachten:

 • Hoofdpijn;
 • Nekpijn, pijn bij bewegen van de nek;
 • Pijn in schouder en rug;
 • Slecht kunnen slapen;
 • Vermoeidheid;
 • Zeer gevoelig voor prikkels (licht en geluid);
 • Concentratieproblemen;
 • Angstig.

Als u een whiplash heeft opgelopen na een ongeval, komt er veel op u af. U kunt vragen hebben over de behandeling van uw dossier, de kosten van een letselschadeadvocaat, geschillen met de verzekeraar, de vergoeding van het eigen risico, de aansprakelijkheid van uw werkgever, etc. Wij hebben de meest gestelde vragen (en antwoorden) van slachtoffers met een whiplash op een rij gezet
Klik hier en bekijk de pagina “26 meest gestelde vragen bij whiplash”. Zodoende raakt u goed geïnformeerd.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041
Wat wij bieden

Onze Specialismen

Soorten letsel

 • Letselcategorieën begrijpen: Juridische procedures verkend
 • Compensatieclaims: Navigeren door verschillende soorten letsel
 • Juridische ondersteuning: Herstel na diverse letselvormen

Soorten letsel

Whiplash

 • Juridische aspecten van whiplash letsel: Claims en compensatie
 • Recht op compensatie: Whiplash letsel procedures
 • Navigeren door juridische processen: Whiplash letsel aangepakt

Whiplash

Dwarslaesie

 • Juridische stappen bij dwarslaesie: Herstel en compensatie
 • Compensatie rechten: Dwarslaesie procedures
 • Navigeren door het juridische landschap: Dwarslaesie gevallen

Dwarslaesie

Hersenletsel

 •  Geen medische zorgen: Wij regelen alles voor u
 • Meer sereniteit: Neem rustig de tijd voor herstel
 • Betere compensatie: Samenwerking met experts verzekerd

Hulp bij hersenletsel aanvragen

_

Andere ongevallen

 • Juridische aspecten van diverse ongevallen: Procedures uitgelicht
 • Compensatie na verschillende ongevallen: Rechten en claims
 • Navigeren door juridische procedures: Herstel na ongevallen

Andere ongevallen

_

Mishandeling

 •  Juridische stappen na mishandeling: Compensatie en gerechtigheid
 • Recht op compensatie: Procedures voor mishandelingsslachtoffers
 • Navigeren door juridische processen: Herstel na mishandeling

Mishandeling

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.