Verkeersongeval

Meest gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een uitgebreide compilatie van veelgestelde vragen met betrekking tot verkeersongevallen en de aaropvolgende juridische procedures.

Antwoord:

Als u bent aangereden is het van groot belang dat u weet moet u doen. Uiteraard staat uw veiligheid en gezondheid daarbij voorop. Maar ook voor het verhalen van schade, moet u weten wat te doen.

Wat te doen na een aanrijding:

 • Breng u zelf in veiligheid;
 • Verzamel bewijs;
 • Vul het schadeformulier volledig en correct in;
 • Bezoek spoedeisende hulp of ziekenhuis.

Antwoord:

Letselschade is opgebouwd uit letsel en schade. Met het letsel worden de medische gevolgen van een ongeluk bedoeld. Met schade worden de financiële gevolgen door het letsel bedoeld.

Veel voorkomend letsel na een verkeersongeval is:

 • Nekpijn; nekklachten;
 • Rugpijn, rugklachten;
 • Hersenschudding;

Veel voorkomende schade na een ongeval is:

 • Medische kosten;
 • Reiskosten;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Loopbaanschade;

Wilt u meer lezen over schadevergoeding?

Een voorbeeld van letselschade.

Meneer V wordt aangereden in de file. Er is sprake van een zogenaamde kop-staart botsing. Door het verkeersongeval heeft meneer V letsel bestaande uit nekpijn, rugklachten en pijn in zijn schouders.

Door zijn letsel kan meneer Veen periode niet werken en hij moet zich ziek melden. Daardoor loopt hij overwerk mis. Ook maakt meneer V medische kosten in verband met de behandeling van zijn letsel. De schade bestaat dan ook medische kosten en misgelopen inkomsten.

Wilt u rechtsbijstand na een verkeersongeval? Vertel ons wat er is gebeurd en u ontvangt gratis juridisch advies van een letsel advocaat.

Antwoord:

De partij die schuld heeft aan het ongeluk is meestal aansprakelijk. Het gaat er dus om dat onderzocht wordt welke bestuurder of verkeersdeelnemer de verkeersfout heeft gemaakt. Er gelden ingewikkelde juridische wetten om te bepalen wie aansprakelijk is voor een ongeval.

Bij een aanrijding is het vaak zo dat meerdere partijen een verkeersfout hebben gemaakt. Het vaststellen van de aansprakelijkheid wordt dan complex. Bent u van achteren aangereden, dan is meestal de achterop aanrijder aansprakelijk.

Wordt u op de fiets of als voetganger aangereden door een motorvoertuig, dan gelden speciale regels om te bepalen wie aansprakelijk is. Fietsers en voetgangers worden juridisch beschermd en ontvangen altijd (behoudens overmacht) minimaal 50% schadevergoeding.

Kortom, als fietser of voetganger ook bij een verkeersfout altijd schadevergoeding (behoudens overmacht) bij een:

 • Aanrijding met een auto;
 • Aanrijding door een bus:
 • Aanrijding door motor;
 • Aanrijding door een vrachtwagen;
 • Aanrijding door een snorfiets;
 • Aanrijding door een brommer;
 • Aanrijding door een scooter.

Volg de link en lees meer over de verkeersongeval.

Antwoord:

Ja! Onze lestelschade advocaten zijn volledig op de hoogte van de wet en het recht. Wij stellen dagelijks tegenpartijen aansprakelijk voor de schade van onze cliënten. U bent aangereden? Schakel ons in en wij stellen de tegenpartij voor u aansprakelijk.

Wilt u rechtsbijstand na een verkeersongeval? Vertel ons wat er is gebeurd en u ontvangt gratis juridisch advies van een letsel advocaat.

Antwoord:

Ja, als u na een ongeluk letsel heeft waarvoor u zich medisch moet laten behandelen, dan

zult u rekeningen ontvangen van uw zorgverzekeraar. Deze rekeningen moet u dan aan uw zorgverzekeraar betalen.

Veel voorkomende medische kosten na een ongeval met letsel zijn:

 • Eigen risico;
 • Kosten ambulance vervoer;
 • Kosten voor behandeling op spoed eisende hulp;
 • Kosten voor fysiotherapie;
 • Kosten voor psychologische hulp;
 • Kosten voor hulpmiddelen.

De kosten na een verkeersongeval kunnen fors oplopen. Het is dan ook belangrijk dat de tegenpartij zo snel als mogelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Na erkenning van de aansprakelijkheid moet de schade van het slachtoffer worden vergoed. Om te voorkomen dat onze cliënten na een ongeval door alle kosten in de financiële problemen raken, eisen onze letselschade advocaten na erkenning van de aansprakelijkheid direct voorschotten.

Antwoord:

Ja, als de veroorzaker van het ongeval (meestal de WA-verzekeraar) de aansprakelijkheid voor het verkeersongeval erkent, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Alle kosten en gemiste inkomsten van het slachtoffer moeten worden vergoed. Ook bestaat recht op smartengeld (immateriële schade).

De erkenning van de aansprakelijkheid is dus de eerste stap in het krijgen van een letselschade uitkering. Zonder aansprakelijkheid geen letselschadevergoeding!

Volg de link en lees meer over de aansprakelijkheid bij een kop-staartbotsing.

WIST U dat de tegenpartij na erkenning van de aansprakelijkheid ook de redelijke advocaatkosten moet vergoeden. Het inschakelen van een ongeval advocaat hoeft u dus helemaal niets te kosten!

Antwoord:

Ja, als u als fietser of als voetganger wordt aangereden door een motorvoertuig dan heeft u altijd recht op schadevergoeding tenzij sprake is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van de bestuurder van het motorvoertuig is zelden sprake!

Voorbeelden van motorvoertuigen zijn:

 • Auto;
 • Bus;
 • Vrachtwagen;
 • Motor;
 • Scooter;
 • Brommer;

Kortom, behalve bij overmacht heeft u als voetganger of als fietser na een aanrijding met een motorvoertuig altijd recht op schadevergoeding. Ook als de fietser of voetganger zelf schuld heeft aan ongeval, bestaat recht op minimaal 50% schadevergoeding.

Voor kinderen heeft zelfs te gelden dat bij een aanrijding met motorvoertuig de schade – behoudens overmacht – altijd voor 100% moet worden vergoed. Dus ook als het kind zelf fout zit, moet alle schade worden vergoed.

Antwoord:

Ja, als beide partijen schuldig zijn aan de botsing hebben beide partijen recht op schadevergoeding. De aanspraak op schadevergoeding wordt dan bepaald door de mate van schuld.

Een voorbeeld:

Er is sprake van een verkeersongeval tussen 2 auto’s. Bestuurder 1 rijdt op een voorrangsweg en wordt aangereden door bestuurder 2. Bestuurder 2 had voorrang moeten verlenen aan bestuurder 1.

Echter, bestuurder 1 reed veel te hard. Hij reed 80 km in de bebouwde kom.

In deze situatie hebben zowel bestuurder 1 als 2 een verkeersfout gemaakt waardoor het ongeval is gebeurd. De rechter zou in dit geval kunnen bepalen dat beide bestuurders evenveel schuld hebben aan het ongeval dus 50-50.

Dat heeft tot gevolg dat zowel bestuurder 1 als bestuurder 2 voor 50% hun schade vergoed kunnen krijgen.

LET OP! Als een fietser of voetganger wordt aangereden door een auto (of ander motorvoertuig gelden afwijkende regels. Zie het antwoord op vraag 7

Antwoord:

Ja, als de tegenpartij (meestal WA-verzekeraar) de aansprakelijkheid voor het verkeersongeval heeft erkend, dan claimt onze letsel advocaat direct een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding worden gevraagd.

Een voorschot is belangrijk omdat een slachtoffer van een ongeval met letsel, vaak al direct na het ongeval te maken krijgt met allerlei kosten. Deze kosten (denk bijvoorbeeld aan medische kosten zoals eigen risico ziektekostenverzekering) zal een slachtoffer eerst zelf moeten betalen. Met een voorschot kan een slachtoffer zijn rekeningen betalen.

U bent aangereden met letsel. U maakt kosten en mist inkomsten? Wacht niet lang en claim snel uw letselschadevergoeding.

Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten voorgratis juridisch advies. Natuurlijk kunnen we ook gelijk een schadeclaim indienen en voorschotten claimen.

Antwoord:

Is de aansprakelijkheid voor het letsel door de tegenpartij (meestal WA-verzekeraar) erkend? Zo ja, dan moeten alle gemaakte kosten, gemiste inkomsten en smartengeld worden vergoed.

Veel voorkomende schadeposten na een verkeersongeval zijn onder andere:

 • Medische kosten;
 • Reiskosten voor het bezoeken van artsen;
 • Kosten voor verblijf in ziekenhuis of revalidatiekliniek;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor klussen in de woning en tuin;
 • Loopbaanschade, missen van overwerk/ promotie/ bonus en pensioenschade;
 • Advocaatkosten;

Wilt u meer lezen over schadeposten. Volg de link en krijg een uitgebreid overzicht van de schadeposten.

 LET OP! Het bewijs van schade ligt bij het slachtoffer. Bewaar dus alle bonnetjes, nota’s, salarisstroken etc. Wij adviseren om na een ongeval een dagboekje bij te houden.

Antwoord:

Over de hoogte van de schadevergoeding kan in zijn algemeenheid niets worden gezegd. De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van een groot aantal verschillende factoren. De schadevergoeding zal per slachtoffer individueel vastgesteld moeten worden.

 Belangrijke factoren die de hoogte van de schadevergoeding bepalen zijn:

 • De ernst van het letsel;
 • Is sprake van tijdelijk of blijvend letsel;
 • Kan een slachtoffer weer werken of raakt hij arbeidsongeschikt.

De hoogte van de letselschade uitkering zal bij een slachtoffer die na 4 weken is hersteld van de aanrijding veel lager zijn dan bij een slachtoffer die een dwarslaesie en levenslang invalide raakt.

Over het algemeen kan de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld op het moment dat het slachtoffer medisch is uitbehandeld voor het letsel. Er is dan sprake van een medische eindtoestand.

Omdat een medische behandeling vaak langere tijd in beslag kan nemen, worden in afwachting van de medische eindtoestand voorschotten aangevraagd.

Antwoord:

Het claimen van schadevergoeding is een ingewikkeld proces. Het slachtoffer draagt het bewijs van zijn schade. Het is dus heel belangrijk dat zo veel als mogelijk bewijs wordt verzameld van de schade zowel op medisch als op financieel niveau.

Na erkenning van de aansprakelijkheid, zullen onze letselschade advocaten eerst alle medische en financiële gegevens van het slachtoffer verzamelen.

Daarna maken wij een schadestaat. In de schadestaat wordt alle schade opgesomd, berekend en gepresenteerd.

Vervolgens onderhandelt onze letsel advocaat met de tegenpartij over de hoogte van de letselschade uitkering.

 Stapsgewijs ziet het claimen van schadevergoeding er als volgt uit:

 • U bent aangereden met letsel tot gevolg, neem dan contact met ons op;
 • Onze expert beoordeeltgratis uw mogelijkheden op een letselschadevergoeding;
 • Ziet onze letseladvocaat een mogelijkheid op een schadevergoeding, dan gaan wij de tegenpartij aansprakelijk stellen;
 • Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, dan verzamelen wij uw schadegegevens;
 • De hoogte van de schadevergoeding wordt door onze letsel advocaten zo exact mogelijk vastgesteld;
 • In de tussentijd claimen wij voorschotten op de schade;
 • Wij gaan vervolgens in onderhandeling met de tegenpartij over de vergoeding.

 Let op! Het verhalen van schade is een ingewikkeld juridisch proces vol met valkuilen. Het is zeer belangrijk dat slachtoffers juridische hulp inroepen van een gespecialiseerde ongeval advocaat.

Antwoord:

De volledige schadevergoedingen of voorschotten op de schadevergoeding worden na de erkenning van de aansprakelijkheid betaald. De hoogte van de uiteindelijke letselschade uitkering kunnen we pas berekenen als sprake is van een medische eindtoestand (het slachtoffer is medisch uitbehandeld).

Dat betekent dan ook dat na erkenning van de aansprakelijkheid tussentijds voorschotten worden betaald zolang de definitieve letselschadevergoeding niet kan worden vastgesteld.

De schadevergoeding kunnen door de tegenpartij (meestal WA-verzekeraar) rechtstreeks op de bankrekening van het slachtoffer worden betaald. Ons advocatenkantoor heeft voor onze cliënten een extra service. Wij hebben namelijk een derdengeldrekening waarop wij voor onze cliënten vergoedingen ontvangen. Na ontvangst van de vergoeding op onze derdengeldrekening storten wij het geld door naar het rekeningnummer van onze cliënten. Onze letseladvocaten kunnen zo het betalingsproces nauwkeurig monitoren.

Antwoord:

Ja, na erkenning van de aansprakelijkheid heeft u bij letsel ook recht op smartengeld.

Smartengeld ook wel genoemd immateriële schade is een vergoeding voor het leed, verdriet en de pijn waarmee een slachtoffer wordt geconfronteerd.

 De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals:

 • de ernst van het letsel;
 • is het letsel tijdelijk of blijvend;
 • de aard van het ongeval;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de duur van de medische behandelingen.

U bent aangereden maar de tegenpartij is doorgereden of onverzekerd. Mogelijk kunt u dan terecht bij het Waarborgfonds om een schadevergoeding te verkrijgen.

 Er gelden wel een aantal voorwaarden om een letselschadevergoeding van het Waarborgfonds te kunnen krijgen:

 • Het ongeval is veroorzaakt door een motorvoertuig (bijvoorbeeld auto, bus, brommer, vrachtwagen etc);
 • Het ongeluk vond plaats in Nederland;
 • De dader is doorgereden en zijn identiteit is niet bekend, of;
 • De dader is wel bekend, maar het motorvoertuig is onverzekerd, of;
 • Het motorvoertuig dat het ongeval veroorzaakte was gestolen, of;
 • De verzekeringsmaatschappij is failliet.

In het geval de dader na de aanrijding is doorgereden en u wilt uw schade verhalen bij het Waarborgfonds, dan verwacht het Waarborgfonds wel dat u er eerst alles aan doet om de identiteit van de dader te achterhalen.

Antwoord:

Bij arbeidsongeschiktheid door letsel heeft u aanspraak op een vergoeding van de misgelopen inkomsten. Er is dan sprake van loopbaanschade.

 Let op! Loopbaanschade is meer dan alleen het mislopen van salaris. Er moet ook rekening gehouden worden met:

 • Overwerkvergoeding;
 • 13e maand;
 • Gratificaties;
 • Misgelopen promotie;
 • Auto/ telefoon / laptop van de zaak;

U bent aangereden en u raakt door het letsel blijvend arbeidsongeschikt? U wordt dan zonder meer geconfronteerd met forse loopbaanschade!

Onze letseladvocaat heeft de deskundigheid om uw loopbaan zorgvuldig in kaart te brengen. Eventueel worden door ons meerdere experts (denk aan arbeidsdeskundige en een actuarieel rekenaar) ingeschakeld om de exacte hoogte van de loopbaanschade in verband met de arbeidsongeschiktheid door de aanrijding te berekenen.

 TIP: Bewaar alle documenten met betrekking tot uw loopbaan en uitkering zoals:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Beoordelingen;
 • Diploma’s;
 • Jaaropgaven;

Antwoord:

Een aanrijding met letselschade tot gevolg kan uw leven en dat van uw naasten ernstig op de kop zetten. Vanwege de (soms levenslange) impact van een aanrijding is het dus belangrijk dat uw schade zo goed mogelijk worden verhaald op de tegenpartij.

Het claimen van letselschade is een ingewikkeld juridisch proces vol met valkuilen en juridische discussies met de advocaten van de tegenpartij.

Houd er rekening mee dat de tegenpartij (meestal een WA-verzekeraar) er alles aan zal doen om onder het betalen van schadevergoeding uit te komen of de schadevergoeding zo laag mogelijk zal willen houden. Er kan discussie worden gevoerd over:

 • De aansprakelijkheid;
 • De relatie tussen het letsel en het ongeval;
 • De hoogte van de schadeposten.

Zonder de deskundige hulp van een letselschade advocaat zal een slachtoffer de discussies met de advocaat van de WA-verzekeraar verliezen!

Onze letseladvocaten hebben al een groot aantal slachtoffers begeleid in het proces naar een optimale schadevergoeding. Geef uw zaak uit handen en wij nemen de gehele behandeling van uw zaak over. Dat scheelt u een hoop zorgen en stress en u weet zeker dat u optimaal wordt begeleid.

Antwoord:

Een letselschade advocaat is de specialist om slachtoffers met letsel te begeleiden naar een optimale letselschade uitkering.

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen letselschade advocaten en schaderegelaars.

Schaderegelaars

 • Schaderegelaar hoeft geen jurist te zijn;
 • Schaderegelaar hoeft geen beroepsopleiding te volgen;
 • Schaderegelaar hoeft geen letselschade opleiding te volgen;
 • Schaderegelaar heeft geen tuchtrecht;
 • Schaderegelaar kan GEEN procedures bij de rechtbank voeren.

Iedereen mag zich schaderegelaar noemen dus ook iemand die nog nooit een wetboek heeft bekeken en enige juridische opleiding heeft gevolgd. Omdat er geen tuchtrecht is kan een schaderegelaar ook niet worden aangesproken op zijn dienstverlening.

Schaderegelaars kunnen ook geen procedures voeren bij de rechtbank. Dat betekent dus ook dat als de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent, of bepaalde whiplash klachten worden niet erkent of er wordt een lage schadevergoeding uitgekeerd, uw schaderegelaar NIETS kan doen.

Omdat de tegenpartij ook weet dat een schaderegelaar uw zaak niet aan de rechter kan voorleggen, zal de onderhandelingspositie van de schaderegelaar (en dus van het slachtoffer) slecht zijn waardoor geen optimale resultaten worden bereikt.

Letselschade advocaten

 • Letselschade advocaten zijn altijd jurist;
 • Letselschade advocaten hebben altijd een beroepsopleiding gevolgd;
 • Letselschade advocaten hebben altijd een letselschade opleiding gevolgd;
 • Letselschade advocaten vallen onder streng tuchtrecht;
 • Letselschade advocaten kunnen WEL procedures bij de rechtbank voeren.

Wij voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen binnen de letselschade advocatuur. Wij hebben zeer gespecialiseerde letselschade opleidingen gevolgd. Elk jaar moeten wij verplicht meerdere letsel opleidingen volgen.

Wij staan onder toezicht van de Orde van Advocaten. Laat onze dienstverlening te wensen over dan kan een tuchtklacht worden ingediend.

Wij kunnen voor onze cliënten bij elke rechtbank in Nederland procederen. Als de tegenpartij de aansprakelijk niet erkent, of de tegenpartij wil de whiplash klachten niet erkennen of er wordt een te lage compensatie aangeboden voor uw schade, dan leggen wij uw zaak voor aan de rechter!

Vaak is het dreigement van een gerechtelijke procedure al genoeg om te krijgen waar onze cliënten recht op hebben! U begrijpt wat dat betekent voor uw onderhandelingspositie.

 • Omdat wij een letselschade advocatenkantoor zijn dat alleen werkt voor slachtoffers! Onze focus ligt 100% bij het claimen van schadevergoeding voor slachtoffers;
 • Omdat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen (LSA, WAA, ASP);
 • Omdat wij duidelijk en helder overleg hebben met onze cliënten. Dat kan trouwens ook betekenen dat wij soms moeten zeggen dat een letselschade claim niet haalbaar is;
 • Omdat wij 1 belang hebben en dat is het belang van onze cliënt. Wil de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkennen of geen rechtvaardige schadevergoeding betalen, dan zullen wij uw zaak direct aan de rechter voorleggen;
 • Omdat wij samenwerken met meerdere deskundigen om onze cliënten optimaal te kunnen helpen;
 • Omdat wij veel tevreden cliënten hebben (volg de link en lees de reviews van cliënten);
 • V. Dolderman verschijnt ook regelmatig op radio, televisie en in de krant in verband met lestelschade claims.

Wij zijn door heel Nederland actief. Door de ligging van ons kantoor in het midden van het land kunnen onze advocaten slachtoffers door het hele land helpen. Ons kantoor is goed bereikbaar via openbaar vervoer en de auto. Het maken van een afspraak bij ons op kantoor is dan ook geen enkel probleem. Indien nodig bezoekt onze letsel advocaat u thuis.

Het is heel gebruikelijk dat de aansprakelijke partij u minimaal een keer thuis bezoekt. Dit zogenoemde huisbezoek is bedoeld om het slachtoffer te leren kennen en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gevolgen van het u overkomen ongeval. Uiteraard zal onze letsel advocaat ook bij dit gesprek aanwezig zijn om u bij te staan.

Voor de ervaringen van onze cliënten verwijzen wij graag naar wat zij zelf over ons hebben geschreven. Op de website hebben wij meerdere referenties van cliënten gepubliceerd.

Onze kracht ligt in onze begeleiding. Wij streven ernaar het slachtoffer van een ongeluk zo goed mogelijk uit te leggen wat uw rechten zijn en wat er nodig is om de maximale schadevergoeding voor u te verhalen. Voor u moet duidelijk zijn wat u kunt verwachten.

De meeste letselschadezaken worden volledig buiten de rechter om afgehandeld. Mocht het nodig zijn zullen wij echter niet aarzelen om namens het slachtoffer de stap naar de rechter te zetten. Ons doel is het verhalen van een zo hoog mogelijke schadevergoeding en onze cliënten zullen kunnen bevestigen dat wij de juridische procedure bij de rechter niet uit de weg zullen gaan.

Ja. Een letselschadezaak is heel ingrijpend en vaak moet u belangrijke keuzes maken. Zeker wanneer uw letselschadezaak wordt afgerond is het heel belangrijk dat u weet wat de gevolgen van uw keuze is en wat de eventuele alternatieven zijn.

Wanneer uw letselschadezaak wordt afgerond moet u meestal een vaststellingsovereenkomst tekenen. Veel verzekeringsmaatschappijen willen dat u tekent tegen finale kwijting. Dat betekent dat u met de aansprakelijke partij afspreekt dat u na betaling van de laatste schadevergoeding nooit meer een aanvullende vergoeding kunt krijgen. Ook niet als uw klachten toenemen. Het is dan heel belangrijk dat u weet of de schadevergoeding die u ontvangt rechtvaardig is.

Soms is het ook mogelijk om in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud op te nemen. Niet alle belangenbehartigers denken aan deze mogelijkheid. Een voorbeeld van een voorbehoud is dat u een aanvullende schadevergoeding kunt krijgen wanneer uw klachten verergeren. Onze medisch adviseur adviseert ons wanneer zo’n voorbehoud nodig is wij zorgen dat dit voorbehoud wordt opgenomen in uw overeenkomst met de aansprakelijke partij. U loopt dan niet het risico dat u later met niet verhaalbare schade komt te zitten.

Veel rechtsbijstandsverzekeringen bieden u de mogelijkheid om een externe advocaat te benaderen wanneer u een onafhankelijk oordeel wilt over het verloop of de afwikkeling van uw letselschadezaak. U kunt uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen ons te benaderen voor dit onafhankelijke oordeel.

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor het ongeval heeft erkend, dan moet de tegenpartij ook de redelijke gemaakte kosten van de juridische hulp betalen. Dat betekent dus dat het inschakelen van een letseladvocaat u helemaal niets hoeft te kosten.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, dan zijn wij bereid om in overleg met en op kosten van uw verzekeraar onze werkzaamheden te verrichten. Onze rechtsbijstand hoeft u dan niets te kosten.

Wij werken ook op van gesubsidieerde rechtsbijstand. Of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt is met name afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Zie voor de voorwaarden www.rvr.com.

Tot slot bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om een no cure no pay overeenkomst aan te gaan.

Wanneer u zich bij ons meldt bellen wij u zo snel mogelijk om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen. Wij geven u dan direct advies, eventueel tijdens een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor.

Wanneer u wilt dat onze letsel advocaat voor u aan de slag gaat, melden wij ons zo snel mogelijk bij de schadeveroorzakende partij. Wanneer nodig stellen wij deze partij direct aansprakelijk. Samen met u bekijken wij vervolgens welke gegevens nodig zijn om zo snel mogelijk uw schade te verhalen.  Ook zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk een voorschot op uw schadevergoeding ontvangt.

Meestal niet. De rechtshulp van rechtsbijstandsverzekeraars is vaak niet optimaal. Wij krijgen van cliënten die van een rechtsbijstandsverzekeraar naar ons zijn overgestapt de volgende problemen over de rechtshulp van de rechtsbijstandsverzekeraar te horen:

 • Onervaren juristen;
 • Geen letselschade advocaten;
 • Gebrek aan kennis van de wet en het recht;
 • Gebrek aan inzet;
 • Gebrek aan communicatie;
 • Gebrek aan initiatief;
 • Gebrek aan strategie;
 • Zeer traag.

 Maakt u zich zorgen over de wijze waarop de rechtsbijstandsverzekeraar uw lestelschade behandeld. Wij kunnen het volgende voor u doen:

 1. Wij verrichten meestal op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een second opinion. Daarmee geven wij onze visie op uw letselschade en de wijze waarop uw zaak wordt behandeld. Wij gaan dan nog niet optreden als uw advocaat. De zaak blijft bij de rechtsbijstandsverzekeraar in behandeling;
 2. Wij nemen de zaak direct over en vanaf dat moment treden wij op als uw advocaat. Wij nemen dan de communicatie met de tegenpartij over en zetten de schaderegeling op onze manier verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw lestelschade claim door uw rechtsbijstandsverzekeraar wordt behandeld? Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Wij bieden altijd gratis advies.

Machtig ons zo snel mogelijk om uw dossier kosteloos in behandeling te laten nemen. Hoe eerder u dit doet, hoe groter de kans op een rechtvaardige schadevergoeding. De verzekeraar is namelijk uw tegenpartij! Verzekeringsmaatschappijen zullen veelal een zo laag mogelijke schadevergoeding uitbetalen, dan het bedrag waar u daadwerkelijk recht op heeft.

Gaat u hiermee akkoord, dan loopt u het risico een deel van uw eigen schade te moeten dragen. Hierdoor kunt u in de toekomst in de financiële problemen raken. Bij een omvangrijke schade, heeft dit grote gevolgen. Onze juristen voorkomen dat dit gebeurt. Onderteken niets, ga nergens mee akkoord. Wij claimen de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Via ons:

 • De maximale schadevergoeding;
 • Snel een voorschot;
 • Wij dringen aan op snelle afwikkeling;
 • Wij staan aan úw kant!
 • Voor slachtoffers: gratis juridische bijstand.

Via WA-verzekeraar:

 • Een zo laag mogelijke schadevergoeding;
 • Vaak lang wachten op schadevergoeding;
 • Trage communicatie;
 • Trucs / technieken om de zaak te vertragen;
 • Doelstelling: hoge winsten draaien.

Als de tegenpartij (meestal de WA-verzekeraar) de aansprakelijkheid niet erkent, dan heeft het slachtoffer een groot probleem. Immers, zolang de aansprakelijkheid niet wordt erkend, draait een slachtoffer zelf op voor zijn schade.

Maar wat te doen als de aansprakelijkheid niet wordt erkend? Schakel een letselschade advocaat in. Na een beoordeling van de feiten en bewijzen, kan een lestelschade advocaat een gerechtelijke procedure voor u starten. Het ongeval wordt dan ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. De rechter oordeelt vervolgens over de vraag of de tegenpartij aansprakelijk is.

Wist u dat schaderegelaars en juristen van een letselschadekantoren geen procedures voor hun cliënten kunnen voeren! U begrijpt wel wat dat betekent voor die slachtoffers! Zij blijven zitten met hun schade!

Wilt u een gratis advies gesprek met een letselschade advocaat? Door onze deskundigheid en kennis van de wet en recht, kunnen wij vrij snel beoordelen of de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letsel. Vul het contactformulier in en vertel ons wat er is gebeurd.

Ja. Voor slachtoffers met letsel bieden wij de mogelijkheid om een schade aanbod van de te tegenpartij te laten toetsen.

Vertel ons wat uw klachten zijn en met welke kosten en gemiste inkomsten u te maken heeft. Onze experts zullen dan een beoordeling maken of de schadevergoeding van de tegenpartij redelijk is.

De kans is groot dat het voorstel van de tegenpartij lager is, dan waar u in de ogen van onze letselschade advocaten recht op heeft. Als u dat wilt nemen wij in dat geval het overleg met de tegenpartij over om ervoor te zorgen dat u een compensatie krijgt die wel recht doet aan de ernst van uw whiplash letselschade.

Na het ongeval moet u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis of de huisarts. Daar wordt vervolgens bepaald welke behandeling voor u nodig is. Wij vragen namens u uw medisch dossier op bij uw behandelaars.

Vaak nemen aansprakelijke verzekeringsmaatschappijen het standpunt in dat het verband tussen klachten en het ongeval niet aanwezig is. Zij hopen dat zij dan de schade van het slachtoffer niet hoeven te vergoeden. Ook komt het voor dat zij de voortgang van de letselschadezaak willen vertragen om het slachtoffer te demotiveren. Onze letselschadeadvocaten zorgen dat de verzekeringsmaatschappij hier niet mee wegkomt.

Voor de medische discussie met de aansprakelijke partij schakelen wij onze medisch adviseur in. Hij beoordeelt de medische informatie. Ook de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij maakt gebruik van een medisch adviseur. Wanneer de medisch adviseurs het niet eens zijn zorgen onze letseladvocaten voor de inschakeling van een onafhankelijk deskundige. Wij dwingen dit desnoods af bij de rechter.

 • Neem zo snel als mogelijk contact met ons op;
 • Bewaar uw medische en financiële gegevens zorgvuldig;
 • Bespreek niets over uw schade met de tegenpartij voordat u onze letselschade advocaat heeft ingeschakeld;
 • Houd een dagboek bij waarin u alle schadeposten nauwkeurig opschrijft.
Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.