Financiële compensatie

Long covid schadevergoeding

Long Covid heeft verstrekkende gevolgen voor degenen die het treft, inclusief werknemers in essentiële beroepen zoals ambulancepersoneel, politie en brandweer. Deze first responders, die vaak onder hoge druk en zonder adequate beschermingsmiddelen hebben gewerkt, zien zich nu geconfronteerd met gezondheidsproblemen en vragen over compensatie en rechten.

Long Covid: een overzicht van klachten

Long Covid, ook wel post-COVID genoemd, wordt gekenmerkt door een breed scala aan symptomen die langer dan twaalf weken na de acute infectie aanhouden. Veelvoorkomende long covid klachten zijn:

 • Vermoeidheid: Chronische vermoeidheid is een van de meest voorkomende symptomen, waardoor dagelijkse activiteiten moeilijk vol te houden zijn.
 • Kortademigheid: Ademhalingsproblemen blijven aanhouden, zelfs bij lichte inspanningen.
 • Cognitieve problemen: Veel patiënten ervaren concentratie- en geheugenproblemen, vaak aangeduid als “brain fog”.
 • Pijn: Dit kan variëren van spier- en gewrichtspijn tot aanhoudende hoofdpijn.
 • Psychische klachten: Angst en depressie komen vaak voor als gevolg van de langdurige ziekte en de impact daarvan op het dagelijks leven.

Impact long covid op first responders

Politiemedewerkers, ambulancepersoneel, brandweerlieden en andere first responders hebben tijdens de pandemie in de frontlinie gestaan. Hun werk bracht hen vaak in direct contact met besmette personen, vaak zonder adequate beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen, vooral in de vroege stadia van de pandemie toen de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) groot was.

De gevolgen van Long Covid zijn voor deze groep bijzonder ernstig. Hun werk vereist fysieke en mentale fitheid; langdurige symptomen kunnen dus een significante belemmering vormen voor het uitvoeren van hun taken. Hierdoor ontstaat niet alleen een gezondheidsprobleem voor de betreffende werknemers, maar ook een operationeel probleem voor de diensten waar zij voor werken.

Long Covid schadevergoeding & compensatie

Werknemers die door hun werk zijn blootgesteld aan COVID-19 en daardoor Long Covid hebben opgelopen, hebben recht op compensatie en schaderegelingen. In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden voor schadeclaims en compensatie:

 1. Ziektewet en WIA: Als werknemers door Long Covid niet in staat zijn om te werken, kunnen ze aanspraak maken op een ziektewetuitkering. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, komt de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in beeld.
 2. Beroepsziekte: Long Covid kan worden erkend als een beroepsziekte. Dit betekent dat als kan worden aangetoond dat de ziekte is opgelopen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. Voor first responders zou dit kunnen betekenen dat er een extra compensatie beschikbaar is bovenop de reguliere ziektewetuitkeringen.
 3. Letselschadeclaims: Werknemers kunnen een letselschadeclaim indienen als er sprake is van nalatigheid door de werkgever. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever onvoldoende beschermingsmiddelen heeft verstrekt of niet voldoende maatregelen heeft genomen om een veilige werkomgeving te garanderen. Voor first responders zou dit een belangrijke route kunnen zijn, gezien de vaak gebrekkige PBM in de eerste fase van de pandemie.
 4. Specifieke regelingen voor ambtenaren: Politiemedewerkers en brandweerlieden vallen vaak onder speciale regelingen die door hun werkgever of de overheid zijn opgezet. Deze kunnen extra financiële compensaties en ondersteuning bieden, zoals re-integratieprogramma’s of aanvullende vergoedingen voor medische kosten.
Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Juridische rechten en schadeclaims

First responders hebben recht op een veilige werkomgeving en adequate bescherming tijdens hun werkzaamheden. Bij een gebrek aan deze bescherming kunnen zij juridische stappen ondernemen. Hieronder worden de belangrijkste rechten en stappen voor het indienen van schadeclaims belicht:

 1. Bewijsvoering: Het is cruciaal om aan te tonen dat de Long Covid symptomen gerelateerd zijn aan de werkomstandigheden. Dit kan worden ondersteund door medische rapporten, werkroosters en getuigenverklaringen van collega’s.
 2. Werkgever aansprakelijk stellen: Als de werkgever nalatig is geweest in het bieden van een veilige werkomgeving, kan deze aansprakelijk worden gesteld. Dit kan betekenen dat de werkgever verantwoordelijk is voor de medische kosten en inkomensverlies als gevolg van Long Covid.
 3. Juridische bijstand: Het inschakelen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan essentieel zijn. Deze kan helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het opstellen van een schadeclaim en het onderhandelen over een schikking.
 4. Collectieve acties: In sommige gevallen kunnen collectieve rechtszaken of groepsclaims worden ingediend als meerdere werknemers in dezelfde situatie verkeren. Dit kan de druk op werkgevers verhogen om tot een passende compensatie te komen.

Long covid opgelopen? Long Covid Schadevergoeding claimen

Long Covid heeft niet alleen een grote impact op de gezondheid van de getroffen werknemers, maar ook op hun werkomstandigheden en rechten. Veel first responders zoals politiemedewerkers en brandweerlieden, die gedurende de pandemie vaak onder onveilige omstandigheden hebben gewerkt, kunnen aanzienlijke gezondheids- en juridische gevolgen ondervinden. Het is van cruciaal belang dat zij op de hoogte zijn van hun rechten en de mogelijkheden voor compensatie en schaderegelingen. Door de juiste stappen te ondernemen, kunnen zij de benodigde ondersteuning krijgen om met de langdurige effecten van Long Covid om te gaan en compensatie aanvragen voor de geleden schade. Twijfel niet, neem contact op met de experts van Dolderman Letselschade Advocaten en laat u uitgebreid informeren over uw rechten.

Het diagnosticeren van Long Covid kan een complex proces zijn, omdat de symptomen zeer uiteenlopend zijn en er geen eenduidige test bestaat om de aandoening vast te stellen. De diagnose wordt vaak gesteld op basis van de aanhoudende symptomen na een acute COVID-19-infectie, in combinatie met het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken. Een grondige medische evaluatie is essentieel, waarbij huisartsen, specialisten en soms multidisciplinaire teams betrokken kunnen zijn.

Symptoomherkenning en -documentatie

 • Huisartsbezoek: De eerste stap voor veel patiënten is een bezoek aan de huisarts, die een uitgebreide anamnese zal afnemen en een lichamelijk onderzoek zal uitvoeren. Het is belangrijk om alle symptomen nauwkeurig te documenteren, inclusief de duur en intensiteit ervan.
 • Specialisten: Afhankelijk van de symptomen kan doorverwijzing naar specialisten zoals longartsen, neurologen, cardiologen of reumatologen nodig zijn.
 • Diagnostische Tests: Bloedonderzoek, longfunctietests, hartonderzoeken en beeldvorming zoals MRI of CT-scans kunnen worden uitgevoerd om andere aandoeningen uit te sluiten en de impact van Long Covid beter te begrijpen.

Diagnose van Long Covid en tijdige herkenning

Het diagnosticeren van Long Covid kan een complex proces zijn, omdat de symptomen zeer uiteenlopend zijn en er geen eenduidige test bestaat om de aandoening vast te stellen. De diagnose wordt vaak gesteld op basis van de aanhoudende symptomen na een acute COVID-19-infectie, in combinatie met het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken. Een grondige medische evaluatie is essentieel, waarbij huisartsen, specialisten en soms multidisciplinaire teams betrokken kunnen zijn.

Wanneer Long Covid?

Long Covid wordt doorgaans gediagnosticeerd wanneer symptomen langer dan 12 weken na de oorspronkelijke COVID-19-infectie aanhouden zonder dat er een andere verklaring voor is. Deze aanhoudende klachten kunnen variëren van mild tot ernstig en hebben vaak een aanzienlijke impact op het dagelijks functioneren van de patiënt. Vroege herkenning en diagnose zijn cruciaal voor een effectieve behandeling en ondersteuning, waardoor de symptomen beter beheerd kunnen worden en de kwaliteit van leven van de getroffen personen kan worden verbeterd.

Proactieve gezondheidszorg voor First Responders

Voor first responders zoals politiemedewerkers en brandweerlieden is het bijzonder belangrijk om alert te zijn op de symptomen van Long Covid. Gezien hun verhoogde risico door de aard van hun werk, is regelmatige medische controle en een snelle reactie op mogelijke symptomen van groot belang. Werkgevers zouden protocollen moeten opstellen om vroege symptomen te herkennen en passende medische ondersteuning te bieden om langdurige gezondheidsproblemen te minimaliseren.

Long Covid schadevergoeding claimen (zorgmedewerkers)

Veel zorgmedewerkers hebben intensief voor COVID-patiënten gezorgd. Daardoor kwamen zij veel in contact met het coronavirus. Terwijl de risico’s op besmetting of verspreiding van COVID-19 in de beginperiode (1 maart tot en met 31 december 2020) nog onbekend waren.

Sommigen kregen daarna te maken met langdurige post-COVID-klachten, ook wel bekend als long-COVID. De gevolgen hiervan voor hun werk en privéleven zijn groot. Soms zelfs zo groot dat zij hun baan zijn kwijtgeraakt. Het kabinet gaat deze groep zorgmedewerkers ondersteunen met het bedrag van € 24.010. Dit bedrag was eerst € 15.000. Zij krijgen deze eenmalige financiële ondersteuning als erkenning voor hun getoonde inzet en het ontstane leed.

Zorgmedewerkers die eerder € 15.000 ontvingen, hebben ook recht op het hogere bedrag van € 24.010. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag te doen en krijgen vanzelf bericht.

Zorgmedewerkers die in de periode 1 juli tot en met 31 december 2020 ziek zijn geworden, hadden eerst geen recht op het bedrag, maar nu mogelijk wel. Voor de zomer wordt duidelijk wanneer en hoe zij dat bedrag kunnen aanvragen.

Voor wie is de regeling?

Het gaat om zorgmedewerkers die:

 • in de periode van 1 maart tot en met 31 december 2020 veel en intensief zorg hebben verleend aan COVID-patiënten. Of daar nauw betrokken bij waren;
 • die zich in die periode ziek hebben gemeld bij hun werkgever;
 • langdurige post-COVID-klachten hebben, die voor 1 juni 2023 zijn vastgesteld door een arts;
 • 2 jaar ziek zijn, waardoor ze minder of helemaal niet meer kunnen werken;
 • in de eerste golf werkten voor een zorgaanbieder in een van deze zorgsectoren:
  • verzorgings- en verpleeghuizen;
  • (universitaire) ziekenhuizen;
  • gehandicaptenzorg;
  • wijkverpleging;
  • geboortezorg;
  • ambulancezorg;
  • intramurale jeugdzorg;
  • justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel);
  • intramurale geestelijke gezondheidszorg;
  • huisartsenzorg.

Bron: dus-i.nl (Ministerie VWS)

De advocaten en juristen nemen uitgebreid de tijd om zaken uit te leggen en de verklaren, mijns inzien zijn kenmerk. Complexe juridische onderdelen in een zaak die lastig zijn om te begrijpen voor mensen zonder juridische kennis worden goed en begrijpelijk uitgelegd, ook als dit tijd kost.

De heer mr. Dolderman is mijns inzien een top-advocaat, hij is eerlijk en oprecht, geeft zeer goede adviezen en uitmuntende juridische hulp, voornamelijk op momenten dat het als cliënt erg lastig was de zaak te overzien of te begrijpen.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.