Wij claimen schade bij

Chroom 6 defensie

Hebt u met chroom 6 bij defensie gewerkt? Bent u ziek geworden door uw werk met chroom 6 en wordt u geconfronteerd met letselschade? Meld u zich dan bij ons aan.

Letselschadeclaim let op! 1 juni 2021

Hebt u met chroom 6 bij defensie gewerkt? Bent u ziek geworden door uw werk met chroom 6 en wordt u geconfronteerd met letselschade? Meld u zich dan bij ons aan. Wij geven defensie medewerkers rechtshulp bij het claimen van hun letselschade. Indien u een uitkering heeft ontvangen, maar u heeft meer schade, dan kunt u naast de Uitkeringsregeling een letselschadeclaim indienen! Alle redelijk gemaakte advocaatkosten worden door Defensie vergoed. U krijgt hiervoor ondersteuning van onze letselschade experts.
Mr. Lisa de Roos
Mr. Lotte van den Broek

DLSA is de defensie letselschadespecialist van Nederland. De voordelen op een rij:

 • Jarenlange ervaring met schaderegelingen tegen defensie;
 • Deskundigheid op het gebied van ABP regelingen;
 • Wij helpen slachtoffers in heel Nederland;
 • Wij hebben meerdere (oud-) defensie juristen in dienst.

Als u ziek bent geworden door uw werkzaamheden met chroom 6, dan is de kans groot dat u te maken heeft met extra onkosten. Ook is het mogelijk dat u niet meer kunt werken en loopt u inkomsten mis. De schade door chroom 6 kan ronduit zeer ernstig zijn.  Het is daarom belangrijk dat u zich laat begeleiden door een kantoor dat volledig is gespecialiseerd in het claimen van lestelschade voor (ex-) defensiemedewerkers.

Excuses kabinet in affaire chroom-6

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft namens het kabinet excuses aangeboden dat Defensiepersoneel jarenlang is blootgesteld aan chroom-6. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat Defensie al vanaf 1973 op de hoogte was van de gevaren van de beruchte gifverf, maar al die tijd geen enkele actie heeft ondernomen. Bron: RTV OOST

Regeling chroom-6

In 2018 stelden de vakbonden en Defensie op basis van het RIVM-onderzoek op de POMS-locaties van Defensie een collectieve regeling op: de Regeling Uitkering Chroom-6 Defensie (Uitkeringsregeling).

De Uitkeringsregeling is aangepast op basis van resultaten van het derde en laatste deelonderzoek naar chroom-6 op alle niet-POMS-locaties:

 • Behalve POMS-medewerkers die ziek zijn geworden, kunnen vanaf 31 mei 2021 ook (oud-)medewerkers van alle niet-POMS-locaties en hun nabestaanden een aanvraag indienen.
 • Daarnaast zijn twee aanpassingen gedaan die ervoor kunnen zorgen dat een nabetaling aan POMS-medewerkers moet worden gedaan. Daar leest u hieronder meer over.

Bedragen directe blootstelling gelijkgetrokken
Het RIVM heeft verschillende blootstellingsgroepen onderscheiden. Eén hiervan is de groep van de (mogelijke) directe blootstelling. Voor de POMS-locaties was het voor het RIVM mogelijk om binnen deze groep een indeling te maken op basis van functies (categorie A, B of C). Voor de andere Defensielocaties lukte dat niet. Daarom zijn ook voor de POMS-medewerkers de bedragen voor de verschillende categorieën gelijkgetrokken. Voor iedereen in de groep van (mogelijke) directe blootstelling wordt nu uitgegaan van het bedrag dat hoort bij de hoogste blootstelling. Dit betekent dat een aantal POMS-medewerkers een nabetaling zal ontvangen. (Oud-)medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hier bericht over.

Aanpassing latentietijd COPD
Ook is de latentietijd voor COPD aangepast. Dat is de tijd die zit tussen de laatste blootstelling aan chroom-6 en het krijgen van COPD. Die tijd is verruimd. Dit kan in een enkel geval betekenen dat een (oud-)medewerker toch in aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Uitkeringsregeling. Er wordt dan een nabetaling gedaan. (Oud-)medewerkers voor wie dit zo is, ontvangen hier vanzelf bericht over.

Vervallen Coulanceregeling

De regeling is aangepast in overleg met de vakbonden. Sinds de Uitkeringsregeling ook open staat voor (oud-)medewerkers van de niet-POMS-locaties, is de Coulanceregeling komen te vervallen. Die bestaat vanaf maart 2015 en was opgesteld zodat (oud-)medewerkers van de POMS en de niet-POMS-locaties niet hoefden te wachten op de resultaten van het RIVM-onderzoek en een definitieve regeling, om al wel een financiële tegemoetkoming aan te vragen.

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

De uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van:

 • De functie of de werkzaamheden;
 • De duur van de blootstelling aan chroom-6 tijdens de werkzaamheden;
 • De aandoening.

De uitkering bestaat uit twee delen:

 1. Een immaterieel deel, vergelijkbaar met smartengeld;
 2. Een materieel deel, vergelijkbaar met kostenvergoeding.

Het smartengeldbedrag varieert van € 5.000,– tot € 40.000,–. De bedragen worden sinds 2018 geïndexeerd (dit betekent dat dat ze aangepast worden aan eventuele inflatie).
In aanvulling op het immaterieel deel van de uitkering is een bedrag van € 3.850,– voor de materiële schade (materieel deel uitkering) opgenomen. Dit is een vast bedrag voor iedereen die ook recht heeft op het immateriële deel van de uitkering. Als er voor bepaalde ondersteuning of een voorziening geen vergoeding mogelijk is via een andere weg, dan is het mogelijk hier een aanvraag voor te doen. Dit is maatwerk en wordt in individuele gevallen toegepast. Als u al een tegemoetkoming heeft gekregen vanuit de Coulanceregeling, dan wordt dit van het immaterieel deel van de uitkering afgetrokken.

Nabestaanden
Nabestaanden kunnen in aanmerking komen voor het materieel deel van de uitkering €3.850,– waar anders de (oud-)medewerker recht op zou hebben gehad. Daar bovenop kan de nabestaande een ‘materiële uitkering nabestaande’ krijgen van €3.850,–. Die is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten rond de begrafenis van de (oud-)medewerker. Als u een tegemoetkoming heeft gekregen op grond van de Coulanceregeling, en u komt mogelijk ook in aanmerking de Uitkeringsregeling, dan ontvangt u binnen 8 weken een brief met informatie en vragen. Heeft u voor 26 juli geen bericht ontvangen, neem dan voor de zekerheid zelf contact op met de uitvoerder van de regeling. Mogelijk is er dan iets mis gegaan.

Indien u een uitkering heeft ontvangen op grond van de Uitkeringsregeling, maar u heeft meer schade, dan kunt u een letselschadeclaim indienen. De redelijke buitengerechtelijke kosten van de belangenbehartiger/advocaat en de kosten voor het opvragen van medische informatie kunnen worden betaald door Defensie, mits de claim zal worden ingediend voor de aandoening waarvoor de uitkering is uitbetaald. Bij een afwijzing van de aansprakelijkheid hoeven de kosten niet te worden terugbetaald. Dolderman Letselschade Advocaten heeft jarenlange ervaring met het vergoed krijgen van schade van ambtenaren. Wij dienen een claim in en zorgen dat u uw letsel volledig vergoed krijgt.

Heeft u een uitkering op grond van de Uitkeringsregeling aangevraagd, maar is deze afgewezen, neemt u dan contact met ons op zodat wij de vervolgstappen kunnen onderzoeken.

Neem contact op via het contactformulier. U kunt ons ook bellen op 085-0240041

Heeft u letselschade door uw werk met chroom 6 en wilt u een letselschadeclaim indienen tegen defensie? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.

Schadevergoeding in verband met chroom 6

Als defensie erkent dat de zorgplicht is geschonden, dan wordt uw volledige schade vergoed. Veel voorkomende schadeposten van slachtoffers van chroom 6 zijn medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, inkomstenderving en smartengeld.

Als (oud) defensiemedewerker kunt u terecht bij DLSA voor gespecialiseerde juridische hulp. Wij begeleiden u stap voor stap door het hele proces.

Onderzoeken RIVM

Sinds 2018 doet het RIVM onderzoek bij defensie naar de gezondheidseffecten en ziekten die door het werken met chroom 6 veroorzaakt kunnen worden. Er is door het RIVM een lijst opgesteld met ziekten welke kunnen ontstaan door direct of indirect contact met chroom 6. Inmiddels heeft het RIVM meerdere rapportages gemaakt met daarin een risicobeoordeling van het werken met chroom 6 op de POMS-locaties.
Het RIVM voert momenteel ook een risicobeoordeling uit van het werken met chroom 6 op andere defensie locaties. De verwachting is dat eind 2020 het onderzoek is afgerond.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Waar kunnen we u bij helpen?

Chroom 6 is een vorm van het metaal chroom. Het heeft een roestwerende werking en wordt daarom toegevoegd aan bepaalde soorten van verf. Het wordt onder andere gebruikt voor het verchromen van metalen/ kunststof oppervlakten en in roestwerende middelen voor oppervlakten.

Van chroom 6 kan je zeer ernstig ziek worden. Deze ziekten kunnen door chroom 6 ontstaan:

 • Kanker: longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker en strottenhoofdkanker
 • Luchtwegallergieën waaronder astma en neusslijmontsteking
 • Chronische longziekten zoals COPD
 • Perforatie van het neustussenschot
 • Allergische contacteczeem

Op de POMS-locaties voerde defensie onderhoudswerkzaamheden uit aan Amerikaans materieel. Uit onderzoek van het RIVM uit 2014 bleek dat het personeel onvoldoende werd  tegen chroom 6. Ook was het arbobeleid ontoereikend en de bedrijfsgeneeskundige zorg voldeed niet aan de wettelijke verplichtingen. Dit terwijl defensie wist hoe gevaarlijk het werken met chroom 6 was!

De vraag of defensie als werkgever aansprakelijk is voor uw schade, hangt af van de vraag in hoeverre defensie aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Met de zorgplicht wordt bedoeld dat defensie zoveel als mogelijk moet doen om te voorkomen dat u tijdens het werk ziek kunt worden. De zorgplicht is erg streng dus niet snel kan geconcludeerd worden dat aan de zorgplicht is voldaan.

Het RIVM concludeerde in 2014 al dat personeel op de POMS-locaties onvoldoende werd beschermd tegen de gevaren van chroom 6!

Zeer onlangs heeft het Gerechtshof Den Bosch in een procedure van (oud)defensie medewerkers geconcludeerd dat defensie aansprakelijk is voor hun schade.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041
Wat wij bieden

Onze Specialismen

Veteraan

 • Juridisch advies na letsel: Essentieel voor veteraan
 • Compensatie claimen: Uitdagingen en triomfen verkend
 • Leven na dienst: Adequate compensatie voor gewijzigde trajecten

Veteraan

_

Militair

 • Juridische procedures navigeren: Strategieën en voorbereiding
 • Compensatie voor mentale gezondheid: PTSS-uitdagingen aangepakt
 • Uniforme veerkracht: Eerlijke compensatie ondanks tegenslagen

Beroepsziekte

_

Restschade Chroom-6

 • Claims voor blijvende impact: Juridische strategieën voor residuale schade
 • Compensatie voor langdurige effecten: Juridische benaderingen voor gezondheid
 • Claimen van herstel: Juridische navigatie na blootstelling aan een ongeval

Restschade Chroom-6

_

Chroom 6 Defensie

 • Juridische uitdagingen: Defensiepersoneel en Chroom-6 blootstelling
 • Langdurige impact van Chroom-6: Juridische wegen voor compensatie
 • Juridische verdediging tegen Chroom-6: Veiligheidsmaatregelen onderzocht

Chroom 6 Defensie

_

Ereschuld

 •  Juridische essentie van morele verplichtingen: Navigeren door toewijding na een ongeval
 • Juridische overwegingen in morele dilemma’s: Aanpak van dienstverlening
 • Juridische verlossing door toewijding: Onthulling van verplichtingen na een ongeval

Ereschuld

_

Restschade

 • Juridische dynamiek van compensatie: Strategieën voor residuale schade
 • Juridische compensatie voor residuale schade: Inzichten voor herstel
 • Juridische herstelpaden: Vooruitgang na residuale schade

Restschade

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.