Wij claimen schade bij

PTSS Politie

Als politieagent komt u dagelijks in gevaarlijke situaties terecht. Het risico dat het beroep met zich meebrengt, zorgt er dan ook voor heel wat agenten uiteindelijk wel eens letsel overhouden aan hun beroepsactiviteit. Zij het nu een fysiek letsel of een psychisch.

Als politieagent komt u dagelijks in gevaarlijke situaties terecht. Het risico dat het beroep met zich meebrengt, zorgt er dan ook voor heel wat agenten uiteindelijk wel eens letsel overhouden aan hun beroepsactiviteit. Zij het nu een fysiek letsel of een psychisch. De gevolgen blijven daar vaak echter niet bij. Beroepsinactiviteit door een dienstongeval of traumatische ervaring kan ervoor zorgen dat u voor een bepaalde tijd – soms zelfs langdurig – zonder inkomen zit. Andere mogelijk gevolgen zijn onder andere een lange revalidatie, re-integratie of in bepaalde gevallen zelfs ontslag. Hoedanook, wij van Dolderman Letselschade Advocaten zijn er van overtuigd dat u recht hebt op een schadevergoeding.

PTSS Politie

PTSS of Posttraumatische Stresssyndroom is een beroepsziekte waar  een politieagent mee te maken kan krijgen. Niet onlogisch gezien de vele traumatische ervaringen die een politieagent op dagelijkse basis krijgt voorgeschoteld. Het beroep politieagent staat in de top 3 van meest risicovolle beroepen. Naast het recht op een goede zorg, heeft u wellicht ook recht op een schadevergoeding ten gevolge van PTSS.

De symptomen van PTSS zijn soms moeilijk te herkennen en in sommige gevallen leidt dit tot een late diagnose. Vaak pas gevolgd na een langdurige ziekte en zelfs arbeidsconflict.

Het is dus erg belangrijk om een zorgvuldig onderzoek te doen naar PTSS. Dit is niet alleen belangrijk om uw schade te kunnen verhalen, maar ook om u op de juiste manier te laten behandelen. Om vast te stellen of sprake is van PTSS door de werkzaamheden, kunt u onderzoek laten doen door de Politiepoli in het AMC (PDC).

Schadevergoeding PTSS Politie

Hebt u als politieagent letsel ondervonden als gevolg van uw beroep? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Dolderman Letselschade Advocaten kan u helpen om de coulanceregeling in orde te brengen en ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. In de meeste gevallen is het wettelijk bepaalde smartengeld voor PTSS niet voldoende om alle kosten te dekken. In deze gevallen is een extra bovenwettelijke schadevergoeding vereist.

Wel is het nodig om bij een vermoeden van PTSS snel te handelen. De Nationale Politie heeft hiervoor immers een verjaringstermijn van 5 jaar waardoor u anders het risico loopt om de schadevergoeding waar u recht op heeft te mislopen. Contacteer ons daarom zo snel mogelijk om geen tijd te verliezen. Tijd die u beter in uw herstel kan investeren. Hebt u PTSS opgelopen tussen 1984 en 1 januari 2015 dan had u mogelijk via de coulanceregeling PTSS Politie een schadevergoeding.

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Hoe hoog is de schadevergoeding waar ik recht op heb?

Op basis van de coulanceregeling is de hoogte van de mogelijke schadevergoeding afhankelijk van het jaar waarin u PTSS hebt opgelopen. Anders gezegd de bedragen kunnen verschillen. Voor gevallen van PTSS die tussen 1984 en 1997 gebeurden, had u recht op een vergoeding van 20.000 euro en een vergoeding van de medische kosten van 2250 euro.

Sinds 1997 is de vergoeding voor medische kosten verhoogd tot 2500 euro. Hiervoor moet wel bewijs geleverd worden van de daadwerkelijk gemaakte medische kosten. Ook de schadevergoeding of smartengeld is verhoogd tot een maximum van 150.000 euro. Hoe hoog het bedrag effectief is hangt af van het percentage dat u invalide of arbeidsongeschikt bent. Ook moet het maximumbedrag geïndexeerd worden zodat de vergoeding per 1 januari 2015 al € 159.320,00 bedroeg.

Let op de coulanceregeling is per 1 januari 2015 vervangen door de Regeling vergoeding beroepsziekten politie! Hebt u PTSS en wilt u een vergoeding voor smartengeld. Doe dan een beroep op de Regeling vergoeding beroepsziekte politie.

Waarom kiezen voor Dolderman Letselschade Advocaten?

De realiteit wijst echter uit dat het in de meeste gevallen een moeilijke situatie is om de schadevergoeding te komen. Daarom kan het erg interessant zijn om een advocaat in de arm te nemen. Vincent Dolderman is officier geweest bij de Landmacht en heeft jarenlange ervaring met zaken wat betreft PTSS bij politie en schadevergoeding bij beroepsincidenten.

Wist u dat met ingang van 1 januari 2017 de Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie in werking is getreden. Op basis van deze regeling kan een volledige schadevergoeding worden geclaimd indien sprake is van een beroepsincident. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij informeren u graag over de Regeling volledige schadevergoeding beroepsincidenten politie.

Met Dolderman Letselschade Advocaten wordt u bediend met een volledige service. Zo geven we u niet alleen juridische ondersteuning, maar we kunnen u ook helpen met het claimen van de vergoeding. Bent u het slachtoffer van PTSS of een beroepsongeval bij de politie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Waar kunnen we u bij helpen?

Een dienstongeval is een ongeval dat zijn oorzaak vindt in de aard van de opgedragen werkzaamheden. Voorbeelden van een dienstongeval zijn:

 • Een politieagent achtervolgt een winkeldief en komt daarbij ten val;
 • Een motoragent achtervolgt een automobilist en verliest de macht over het stuur;
 • Een ongeval tijdens verplichte teambuildingsactiviteiten;
 • Schade opgelopen doordat een verdachte zich bij de aanhouding verzet;
 • Een politie agent die in zijn vrije tijd een winkeldief aanhoudt en die daarbij gewond raakt.

Het is belangrijk dat het dienstongeval zo snel als mogelijk (maar in ieder geval binnen 150 dagen) wordt gemeld bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zal een besluit moeten nemen waarmee het ongeval wordt erkend als dienstongeval.

Als het ongeval is erkend als dienstongeval geeft dat aanspraak op een aantal rechtspositionele voorzieningen zoals: loondoorbetaling bij ziekte, vergoeding medische kosten, smartengeld (54a Barp) en WIA-compensatie.

Een veel voorkomende vergissing is dat de erkenning dienstongeval ook betekent dat de werkgever erkent dat hij aansprakelijk is voor de schade. Dit is niet het geval! Een erkenning dienstongeval betekent niet dat de werkgever erkent dat hij schuld heeft en aansprakelijk is voor de schade.

Heeft u een dienstongeval gehad en heeft u schade die niet vanuit de rechtspositie wordt vergoed? U zult de werkgever aansprakelijk moeten stellen om een volledige vergoeding van uw letselschade te kunnen krijgen.

Dolderman Letselschade Advocaten kunnen u helpen bij het claimen van uw schade. Wij hebben al meerdere politieagenten met letselschade succesvol geholpen.

Een beroepsziekte is een ziekte die in overwegende mate is veroorzaakt door de werkzaamheden of werkomstandigheden. Een veel voorkomende beroepsziekte bij politieagenten is post traumatische stress stoornis (PTSS). Uit onderzoek is gebleken dat politie agenten een verhoogd risico hebben om PTSS op te lopen tijdens hun werk.

Met ingang van 1 januari 2013 is de circulaire PTSS in werking getreden. Door deze circulaire is het in de praktijk makkelijker geworden om PTSS erkend te krijgen als beroepsziekte.

Heeft u PTSS? Meld u zich dan bij het PTSS Meldpunt van de politie! Het meldpunt zal het bevoegd gezag adviseren met betrekking tot de vraag of bij u sprake is van PTSS en of de PTSS in relatie staat met incidenten gedurende uw politie werk.

Vanuit onze ervaring adviseren wij politie agenten om bij te houden bij welke traumatische incidenten zij betrokken zijn geweest. Het kan zijn dat het Meldpunt bij de beoordeling van de PTSS van u een lijst vraagt met daarop de incidenten waarbij u betrokken bent geweest. Achteraf is het vaak lastig om alle incidenten te beschrijven. Kortom, houdt een lijst bij van de incidenten.

Als de PTSS (of andere ziekte) eenmaal door het bevoegd gezag is erkend als beroepsziekte, dan kunt u aanspraak maken of een en/of meerdere rechtspositionele voorzieningen. U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor medische kosten, uw salaris mag niet gekort worden en bij blijvende schade bestaat aanspraak op smartengeld.

Een erkenning van de beroepsziekte betekent niet dat de werkgever ook schuld erkent! Dit is een veel voorkomend misverstand in politieland. Is uw beroepsziekte ereknd, maar wordt de schade niet volledig vanuit de rechtspositie gecompenseerd (denk aan loopbaanschade, pensioenschade, huishoudelijke hulp etc), dan zult u de werkgever ook aansprakelijk moeten stellen voor de schade.

Onze letselschade advocaten begeleiden een groot politie agenten in procedures tegen de werkgever om een schadevergoeding te krijgen in verband met opgelopen PTSS. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Indien sprake is van blijvende invaliditeit na een dienstongeval of beroepsziekte, dan kan de politie agent aanspraak maken op smartengeld. Dit is geregeld in artikel 54a van het Barp.

De hoogte van het smartengeld is gemaximeerd (op € 150.000,00 maar wordt wel geïndexeerd) en is afhankelijk van de mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarde is dat de beroepsziekte heeft geleid tot blijvende invaliditeit. Het percentage invaliditeit bepaalt ook de hoogte van het smartengeld. Bent u 10% invalide, dan heeft u aanspraak op € 150.000,00 (10% van € 150.000,00).

Bent u door de beroepsziekte ook arbeidsongeschikt geraakt, dan kan voor het smartengeld ook aansluiting worden gezocht bij het percentage arbeidsongeschiktheid. Het hoogte percentage geldt.

De politie heeft de aanspraak op smartengeld verzekerd (momenteel bij Centraal beheer Achmea). Dat betekent dan ook dat het verzoek om smartengeld in behandeling zal worden genomen door de verzekeringsmaatschappij.

Er zijn 2 belangrijke regelingen te weten:

 1. Regeling smartengeld dienstongevallen politie;
 2. Regeling vergoeding beroepsziekten politie.

In deze regelingen wordt de aanspraak op smartengeld bij een dienstongeval respectievelijk beroepsziekte geregeld. Dat betekent dus dat in de regelingen de spelregels worden bepaald om het smartengeld te berekenen.

Het komt nogal eens voor dat politie agenten het niet eens zijn met de hoogte van het vastgestelde bedrag aan smartengeld. Er zal dan een procedure gevoerd moeten worden om het smartengeld bedrag aan te vechten.

Dolderman Letselschade Advocaten heeft meerdere malen met succes procedures gevoerd tegen het smartengeld. Resultaat was een verhoging van de uitkering.

De politie heeft op zijn voertuigen een schadeverzekering inzittenden afgesloten. Dat betekent dat politie agenten die een verkeersongeval met een politievoertuig overkomen, volledig schadeloos worden gesteld.

Het voordeel van een dergelijke verzekering is dat schade wordt uitbetaald, zonder dat aansprakelijkheid van de werkgever hoeft vast te staan. Ook bij eenzijdige verkeersongevallen wordt de schade vergoed.

Kortom, de politie heeft het risico op schade door verkeersongevallen goed verzekerd. U kunt daarom ook altijd een letselschade advocaat inschakelen om uw schade vast te stellen. De redelijke gemaakte advocaatkosten moeten ook worden vergoed. Het inschakelen van een advocaat hoeft u dan ook niets te kosten.

Naast de door de politie afgesloten verzekering zijn er nog andere mogelijkheden om een letselschadevergoeding te krijgen bij een verkeersongeval:

 • Bij een verkeersfout van een collega, kunt u de werkgever aansprakelijk stellen;
 • Bij een verkeersfout van een derde, kunt u de derde aansprakelijk stellen.

Gebeurt het verkeersongeval tijdens de werkzaamheden, dan zal het ongeval ook aangemerkt kunnen worden als dienstongeval. U kunt dan ook aanspraak maken op de rechtspositionele vergoeding zoals smartengeld.

De coulanceregeling PTSS is in september 2014 in werking getreden. In de coulanceregeling PTSS zijn afspraken met betrekking tot rechtspositionele aanspraken bij PTSS vastgelegd.

Een belangrijke afspraak in de coulanceregelng PTSS betreft de verruiming van de verjaringstermijn. Normaal gesproken moeten aanspraken binnen 5 jaar worden ingediend. Echter, in de coulanceregeling PTSS is afgesproken dat gebeurtenissen vanaf 1 januari 1984 in behandeling worden genomen.

LET OP! Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de normale termijn van 5 jaar.

In de coulanceregeling wordt een onderscheid gemaakt voor agenten die PTSS hebben opgelopen.

 Heeft u ptss opgelopen tussen 1984 en 1997

 • Geen beroep op verjaring;
 • Smartengeldvergoeding van € 20.000,00;
 • Vergoeding medische kosten van € 2.250,00.

Uiteraard moet de PTSS zijn erkend als beroepsziekte.

PTSS opgelopen na 1997

Voor de gemaakte medische kosten bestaat aanspraak op een vergoeding van € 2.500,00. Is de PTSS na 2007 opgelopen dan kunnen de daadwerkelijk gemaakte medische kosten worden gecompenseerd. U zult dan wel bewijs met betrekking tot de hoogte van de medische kosten overleggen.

Ook bestaat er een mogelijkheid om aanspraak te maken op smartengeld. Voorwaarde is dat sprake is van blijvende invaliditeit door de PTSS. De maximale hoogte van de smartengeldvergoeding is € 150.000,00.

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door het percentage blijvende invaliditeit. Stel dat u door de PTSS 10 % invalide bent, dan heeft u aanspraak op € 15.000,00 (10% van € 150.000,00).

Als u door de PTSS ook arbeidsongeschikt bent geraakt, dan kan de hoogte van het smartengeld ook worden bepaald door het percentage arbeidsongeschiktheid. Het hoogste percentage is bepalend. Bent u 80 tot 100% arbeidsongeschikt dan maakt u aanspraak op € 150.000,00.

Voor de schade door een dienstongeval of beroepsziekte kan de werkgever ook aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt gedaan in de situatie dat de rechtspositionele voorziening niet de volledige schade compenseren.

Onderzocht zal moeten worden of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Elke werkgever heeft een zeer strenge plicht om binnen het redelijke er alles aan te doen om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van de werkzaamheden schade kunnen leiden.

Dat betekent dus dat de werkgever moet zorgen voor:

 • Goede opleiding, training en herhaling;
 • Goede uitrusting, geluidsbescherming;
 • Goed functionerend materiaal;
 • Goede opvang bij incidenten etc.

Omdat de zorgplicht van de werkgever zeer streng is, is de kans groot dat werkgever na een ongeval ook aansprakelijk is. Na erkenning van de aansprakelijkheid moet de volledige schade worden vergoed.

Stappenplan letselschade bij politie

 1. Schuldonderzoek, aansprakelijkheid;
 2. Aansprakelijk stellen werkgever;
 3. Inventariseren van de schade van het slachtoffer;
 4. Berekenen van de hoogte van de schadevergoeding;
 5. Indienen van schadeclaim.

Het claimen van een politie schadevergoeding is een ingewikkelde procedure en kan tot veel discussie met de politie (meestal de verzekeraar). Onze juristen hebben zich gespecialiseerd in het politie werkgeversaansprakelijkheid.

Bent u politieambtenaar en heeft u letselschade door een ongeluk? Neem dan contact met ons op en u ontvangt gratis letselschade advies.

Hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de politie agent. Hoe ernstiger de schade hoe hoger de schadevergoeding over het algemeen is. De schade wordt ook bepaald door de extra gemaakte onkosten en de gemiste inkomsten.

Enkele veel voorkomende schadeposten zijn:

 • Medische kosten;
 • Kosten voor medische hulpmiddelen;
 • Aanpassingen in de woning;
 • Aanpassingen in de auto;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor onderhoud en tuin;
 • Inkomensschade;

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op en wij beoordelen uw letsel vrijblijvend!

Politieagenten krijgen tijdens hun werkzaamheden steeds meer te maken met geweld. Dit geweld kan zich ook tegen de politie agenten keren met het gevolg dat de politieagenten te maken krijgen met letsel.

Bij een geweldsincident denkt men meestal aan fysiek letsel. Uit onderzoek blijkt echter dat veel politieagenten ook te maken hebben met geestelijk letsel na een geweldsincident.

Er zijn verschillende manieren om een schadevergoeding na een geweldsincident te verkrijgen. Een daarvan betreft het voegen als benadeelde in de strafprocedure. Indien de verdachte van het geweldsincident strafrechtelijk wordt vervolgd, dan is het mogelijk voor de politieagent om zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen en een schadevergoeding te claimen.

Wij begeleiden politieagenten bij het claimen van schade door geweldsincidenten. Wilt u zich voegen in de strafprocedure tegen de verdachte. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Regeling volledige schadevergoeding beroepsincident

In het Akkoord arbeidsvoorwaarden sector Politie 2015–2017 is afgesproken dat in de rechtspositie een voorziening voor volledige schadevergoeding in verband met een beroepsincident wordt opgenomen. Vanaf 1 januari 2017 is in artikel 1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) de definitie van beroepsincident opgenomen.

Vanaf diezelfde datum is artikel 54b Barp in werking getreden. In dit artikel is bepaald dat de ambtenaar aanspraak heeft op volledige vergoeding van de schade die hij ten gevolge van een beroepsincident lijdt, voor zover hierin op grond van de rechtspositie en andere uitkeringen niet reeds is voorzien. De betreffende ambtenaar wordt in die situatie vanuit rechtspositionele bepalingen schadeloos gesteld.

Hij hoeft de werkgever in beginsel dan ook niet meer aansprakelijk te stellen voor de geleden schade om de resterende schade ook vergoed te krijgen. In artikel 54b, tweede lid, van het Barp, is bepaald dat de minister nadere regels kan stellen omtrent de vaststelling van de schade die op grond van het eerste lid vergoed wordt. Deze regeling is de uitwerking hiervan.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041
Wat wij bieden

Onze Specialismen

_

PTSS Militair

 • Juridische wegen voor PTSS-claims: Onzichtbare strijd aanpakken
 • Compensatiestrategieën: Juridische veerkracht voor militair personeel
 • Ondersteuningssystemen: Juridische navigatie voor militaire welzijn

PTSS Militair

_

PTSS Politie

 • Juridische benaderingen: Politieclaims voor mentale gezondheid en erkenning van strijd
 • Holistische PTSS-interventie: Besproken juridische initiatieven
 • Compensatie voor mentale welzijn van politie: Onthulling van juridische aspecten

PTSS Politie

_

PTSS Brandweer

 • Juridische strategieën voor PTSS-aanpak: Inzichten voor brandweerlieden
 • Juridische veerkrachtcompensatie: Uitdagingen te midden van vlammen
 • Initiatieven voor juridische mentale gezondheid brandweer: Onthulling van oplossingen

PTSS Brandweer

_

Chroom 6 Defensie

 • Juridische uitdagingen: Defensiepersoneel en Chroom-6 blootstelling
 • Langdurige impact van Chroom-6: Juridische wegen voor compensatie
 • Juridische verdediging tegen Chroom-6: Veiligheidsmaatregelen onderzocht

Chroom 6 Defensie

_

Restschade

 • Juridische dynamiek van compensatie: Strategieën voor residuale schade
 • Juridische compensatie voor residuale schade: Inzichten voor herstel
 • Juridische herstelpaden: Vooruitgang na residuale schade

Restschade

_

Ereschuld

 •  Juridische essentie van morele verplichtingen: Navigeren door toewijding na een ongeval
 • Juridische overwegingen in morele dilemma’s: Aanpak van dienstverlening
 • Juridische verlossing door toewijding: Onthulling van verplichtingen na een ongeval

Ereschuld

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.