Uw schade onze zorg

Brommer/ Scooter

Meld uw schade en wij claimen uw schade. Onze letseladvocaten en – juristen kunnen bestuurders van brommers en scooters uitstekende rechtsbijstand geven.

Bent u als bestuurder van een brommer of scooter het slachtoffer geworden van een verkeersongeval met letsel tot gevolg? Dolderman Letselschade Advocaten zorgen ervoor dat uw schade wordt vergoed. De voordelen:

 1. Geen stress: wij claimen uw schade en u neemt de tijd om te herstellen;
 2. Hogere schadevergoeding: dankzij samenwerking met verschillende specialisten;
 3. Begeleiding in het hele traject: wij begeleiden u stap voor stap door het hele proces.

Arbeidsongeschikt na een ongeval met de brommer of scooter?

Soms is het letsel door een aanrijding met de scooter of brommer zo ernstig dat u niet meer kunt werken. De kans is dan groot dat u te maken krijgt met het UWV en de WIA. De inkomensgevolgen zullen dan groot zijn.
WIST U dat onze advocaten u ook kunnen helpen met een procedure bij het UWV!

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Aangereden op de brommer of scooter

Het claimen van een lestelschade vergoeding na een aanrijding op de brommer of scooter, is een ingewikkeld juridisch proces. De tegenpartij, meestal een verzekeraar, zal altijd proberen om geen dan wel zo weinig mogelijk schade te vergoeden.

Trap niet in de valkuilen! Voorkom problemen! Bereid u goed voor!
Schakel onze hulp in:

 • Altijd gratis advies;
 • Huisbezoek bespreekbaar;
 • Wij werken door heel Nederland;
 • Onze letsel advocaten stellen de tegenpartij aansprakelijk;
 • Wij berekenen de hoogte van uw schade;
 • Wij voeren de discussie met de verzekeraar van de tegenpartij;
 • Wij claimen een rechtvaardige schadevergoeding.

Wist u dat het inschakelen van een letselschade advocaat u vaak niets hoeft te kosten. Na erkenning van de aansprakelijkheid moet de tegenpartij de redelijk gemaakte advocaatkosten betalen.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Waar kunnen we u bij helpen?

Bij een aanrijding tussen een brommer/ scooter en een auto (of een andere gemotoriseerde verkeersdeelnemer), wordt de schuldvraag (wie is aansprakelijk) bepaald door de verkeersregels.
Bekende regels zijn:

 • rechts heeft voorrang;
 • rechtdoor heeft voorrang op afslaand verkeer;
 • voldoende afstand bewaren op voorligger.

De verkeersdeelnemer die zich niet aan de verkeersregels houdt, is meestal ook aansprakelijk voor de letselschade na een brommer/ scooter ongeluk. Onderzoek zal moeten uitwijzen wie een verkeersovertreding is begaan. De partij die schadevergoeding eist zal moeten bewijzen dat de ander aansprakelijk is.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid is het dus erg belangrijk dat duidelijk is hoe het verkeersongeval is ontstaan. Verzamel daarom zoveel mogelijk bewijzen over de toedracht van het ongeval; maak foto’s, noteer naam en telefoonnummer van getuigen etc.
Onze advocaten kunnen onderzoeken wie aansprakelijk is voor het letsel. Ons eerste advies is gratis. 

Beide schuld?In de praktijk komt het vaak voor dat zowel de bestuurder van de brommer/ scooter als de andere verkeersdeelnemer een verkeersfout hebben gemaakt. Bijvoorbeeld de brommer/ scooter reed te hard, maar de auto reed door rood. In zo’n geval is sprake van eigen schuld van de bestuurder van de brommer/ scooter en zal de schuld en dus ook de schadevergoeding verdeeld moeten worden. Dus ook bij eigen schuld, kan recht op schadevergoeding bestaan.

U kunt uw schade slechts bij een andere partij verhalen als vast komt te staan dat het brommer/ scooter ongeval is veroorzaakt door de schuld van de tegenpartij.
De andere partij moet dus erkennen dat hij of zij schuld heeft aan de aanrijding. Wanneer dit niet gebeurd zal de rechter de aansprakelijkheid vast moeten stellen. Wij kunnen u ondersteunen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Aangereden op de brommer/ scooter? Klik op deze link en vertel ons wat er precies is gebeurd (1-2 min). Wij nemen snel contact met u op voor een passend juridisch advies (gratis). Onze letseladvocaten zorgen ervoor dat uw schade volledig wordt vergoed. U heeft de rust en de zekerheid dat alles goed wordt geregeld.

Problemen met de verzekeraar

Hoe zit het met de verzekering​? De verzekeraar van de tegenpartij is erbij gebaat zo min mogelijk schade uit te keren. Zij zullen u dan ook een zeer laag aanbod doen. Als u dit accepteert, loopt u het risico een deel van uw eigen schade te moeten dragen. Wij voorkomen dit. Vraag onze letselschadeadvocaten tijdig om advies!

De meest gebruikte smoezen:

1. De verzekeringsmaatschappij beroept zich op “eigen schuld”
In deze situatie beweert de verzekeraar dat u als fietser schuld heeft aan het ongeluk. Dit leidt ertoe dat u een
groot deel van uw schade zelf zal moeten dragen. Neem direct contact met ons op voor juridische hulp.

2. De verzekeringsmaatschappij beweert dat er geen sprake is van letsel
Zij menen dan dat zij ook niet de schade hoeven te betalen die voorkomt uit uw klachten. Dit leidt ertoe dat u een
groot deel van uw schade zelf zal moeten dragen. Neem direct contact met ons op voor juridische hulp.

3. De verzekeraar beweert: “uw letsel kan niet door het ongeval zijn ontstaan”
Verzekeraars betwisten ook graag de relatie tussen uw klachten en het ongeval. Soms wordt bijvoorbeeld
gesteld dat uw klachten al voor of ruim na de aanrijding zijn ontstaan.

4. De verzekeraar probeert uw zaak te vertragen
Het vertragen van de schaderegeling is ook een veelgebruikte tactiek. Door niet of heel laat te reageren op uw brieven hoopt de verzekeringsmaatschappij u te demotiveren. Uw schade loopt in de tussentijd op en daardoor kunt u in grote problemen komen. Wij claimen voorschotten voor u!

5. Onnodig bewijs vragen
Een andere tactiek om u te demotiveren en u ertoe te bewegen een zeer lage schadevergoeding te accepteren is het blijven vragen om bewijs.

Hoe schadevergoeding claimen na een aanrijding door een auto
Nadat de tegenpartij de aansprakelijkheid voor het brommer/ scooter ongeval heeft erkend, kan de schade worden geregeld. Bij letsel moet de bestuurder van de brommer/ scooter inzicht gaan geven in de medische en financiële schade door het ongeval.

Dit proces heeft grofweg gezien de volgende stappen:

 1. Inzicht krijgen in het ontstane letsel door het fietsongeluk;
 2. Onderzoek naar de financiële schade;
 3. Claimen van voorschot op de letselschade;
 4. Berekenen van de hoogte van de letselschade;
 5. Schadeclaim indienen bij tegenpartij.

De schaderegeling is een ingewikkeld traject met een professionele tegenpartij (meestal een verzekeringsmaatschappij) die de hoogte van uw schade zo laag mogelijk wil houden. Zorg dus zo snel mogelijk voor deskundige rechtsbijstand!
Wij begeleiden bestuurders van brommers/ scooters met letsel bij elke stap in de schaderegeling. Uw advocaat zorgt ervoor dat alle schade wordt vergoed. Doe uzelf niet tekort en neem contact met ons op. Ons kantoor voldoet aan hoogst denkbare kwaliteitseisen. Indien de tegenpartij aansprakelijk is, komen de redelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand voor zijn rekening.

 • Gratis juridisch advies. Wij geven slachtoffers van een aanrijding op de fiets altijd gratis advies bij letsel.

Welke schade kan ik claimen na een aanrijding op de brommer/ scooter?
Alle schade, indien de tegenpartij voor 100% aansprakelijk is. Een bestuurder van een brommer/ scooter met letsel kan na een aanrijding, schadevergoeding claimen, deze bestaat uit: alle gemaakte kosten (o.a. medische kosten, rekening zorgverzekeraar, etc.), gemiste inkomsten en smartengeld. Kortom, er moet een volledige schadevergoeding plaatsvinden, indien de tegenpartij voor 100% aansprakelijk is.
Veel voorkomende schadeposten zijn onder andere:

 • Rekening eigen risico zorgverzekering;
 • Kosten voor medische hulp en medicijnen;
 • Reiskosten;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor tuinhulp;
 • Kosten voor kinderopvang;
 • Inkomensschade (ook zwart werk);
 • Smartengeld

Ook bestuurders van brommers/ scooters ontvangen een voorschot op de schadevergoeding
Het afwikkelen van een schadevergoeding is ingewikkeld en kan lang duren. Met name als sprake is van ernstig letsel en een slachtoffer langdurig moet revalideren, zal de omvang van de letselschade pas echt duidelijk zijn als het slachtoffer helemaal medisch is uitbehandeld.
De betaling van de schadevergoeding vindt in zo’n geval pas lang na het brommer of scooterongeval plaats. Omdat een slachtoffer vaak direct na het ongeluk al kosten moet maken en inkomsten mist, moet deze schade direct betaald worden. Dit kan door middel van het betalen van voorschotten. Met een voorschot betaalt de tegenpartij de lopende letselschade.

Aanbod schadevergoeding aan bestuurder brommer/ scooter door verzekeraar
Nadat u als bestuurder van de brommer/ scooter bent uitgerevalideerd en/of behandeld – dit heet ook wel een medische eindsituatie – zal de totale schade berekend moeten worden. Onze advocaten zorgen er voor dat een schadeclaim wordt ingediend bij de verzekeraar.
De verzekeraar zal de schadeclaim beoordelen en zal een aanbod schadevergoeding doen. Deze kan lager zijn dan de ingediende schadeclaim. Als het slachtoffer niet kan instemmen met het aanbod schadevergoeding van de verzekeraar, zal een onderhandeling moeten plaatsvinden. In het uiterste geval kan de schadeclaim aan de rechter worden voorgelegd.

Afwikkelen schadeclaim van bestuurder van de brommer/ scooter
Na een aanrijding op de brommer/ scooter, komt bij het claimen van schadevergoeding, de verzekeraar van de tegenpartij in beeld. Er zal een schadevergoeding worden geëist. De verzekeraar en u dienen samen overeenstemming te bereiken over de hoogte van de schadevergoeding. Uw letselschade advocaat start een professionele onderhandeling voor u.
Daarna kan de schadeclaim afgewikkeld worden. De verzekeraar zal willen dat het slachtoffer een zogenaamde vaststellingsovereenkomst ondertekend. In een vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat de letselschade, dat door het ongeval is ontstaan, definitief wordt afgerond. Een slachtoffer kan na ondertekening dus nooit meer aankloppen voor zijn schade door het ongeval.

 • Let op. Dwing bij het afwikkelen van schade altijd een belastinggarantie af. Een schadevergoeding wordt altijd netto uitbetaald. Dat wil zeggen dat er in principe geen inkomstenbelasting over mag worden geheven. Het afgesproken bedrag moet het slachtoffer dus in zijn handen krijgen. Als de belastingdienst toch belasting over de schadevergoeding heft, zal de tegenpartij deze belasting moet dragen als het slachtoffer een belastinggarantie heeft afgedwongen. 

Voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst
Normaal gesproken komt met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst voor eens en voor altijd een einde aan de schadevergoeding. Ook als niet alle schade is vergoed. Soms is er een kans dat het letsel van een slachtoffer in de toekomst toe ernstiger kan worden. In zo’n geval zal een slachtoffer een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst moeten afdwingen, voor het geval dat het letsel ernstiger wordt.
Met een voorbehoud heeft het slachtoffer de mogelijkheid om een aanvullende schadevergoeding te krijgen op het moment dat de letselschade in de toekomst groter wordt dan dat partijen aanvankelijk hadden vastgesteld. Een voorbehoud zal niet snel door een verzekeraar worden geaccepteerd. Schakel bij letsel, één van onze advocaten in, zodat wij in gesprek kunnen gaan met de verzekeraar.

Waarborgfonds motorverkeer

Als de dader is doorgereden na een aanrijding, kan een slachtoffer mogelijk terecht bij het waarborgfonds. Ook als de dader onverzekerd is of in een gestolen auto reed, kan het slachtoffer bij het waarborgfonds aankloppen.

Er gelden wel voorwaarden om een letselschadevergoeding van het Waarborgfonds te kunnen krijgen:

 • Het verkeersongeval is veroorzaakt door een motorvoertuig (o.a. auto, bus, scooter, motor);
 • De botsing vond plaats in Nederland;
 • De dader is doorgereden na de aanrijding en zijn identiteit is onbekend, of;
 • De dader is wel bekend, maar het motorvoertuig is niet verzekerd, of;
 • Het motorvoertuig dat de aanrijding veroorzaakte, is gestolen, of;
 • De verzekeringsmaatschappij is failliet.

Heeft u een vraag? Vul uw naam in, stel uw vraag en één van onze letselschadeadvocaten neemt contact met u op.

Probeer de naam van de dader te achterhalen

Als de dader is doorgereden na de aanrijding en het slachtoffer wil de schade claimen bij het waarborgfonds, dan verwacht het waarborgfonds wel dat het slachtoffer heeft geprobeerd om de identiteit van de dader te traceren.

Dolderman Letselschade Advocaat adviseert daarom om altijd aangifte te doen bij de politie als de dader is doorgereden na een aanrijding; dit is immers een strafbaar feit!

 • Huisbezoek mogelijk. Bent u het slachtoffer van een aanrijding en u kunt door uw lichamelijk letsel niet naar ons advocatenkantoor komen? Het is mogelijk dat een van onze letselschade advocaten u thuis bezoekt.

Is de identiteit van de dader bekend, maar zijn motorvoertuig was onverzekerd of gestolen, dan dient het slachtoffer de dader aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkstelling moet schriftelijk zijn.

Het claimen van letselschade is een ingewikkeld juridisch proces vol met valkuilen. Voorkom dat u uzelf tekort doet:

 • Trap niet in de valkuilen van de verzekeringsmaatschappij;
 • Wees goed voorbereid op lastige, juridische discussies;
 • Voorkom dat u blijft zitten met uw schade.

Onze letselschade advocaten begeleiden u stap voor stap door de hele letselschade procedure. Wat doen wij voor u:

 • Aansprakelijk stellen tegenpartij;
 • Inventariseren en berekenen van de hoogte van de schade;
 • Wij voeren de juridische discussie.

Waarom Dolderman Letselschade Advocaten:

 • Lees per advocaat of jurist in “over ons” welke (specialisten) opleidingen zij hebben gevolgd;
 • Open en eerlijk advies;
 • Wij houden u voortdurend op de hoogte van het verloop van uw zaak.

Als u letsel heeft opgelopen na een ongeval, komt er veel op u af. U kunt vragen hebben over de behandeling van uw dossier, de kosten van een letselschadeadvocaat, geschillen met de verzekeraar, de vergoeding van het eigen risico, de aansprakelijkheid van uw werkgever, etc.

Klik hier en bekijk de meest gestelde vragen. Zodoende raakt u goed geïnformeerd.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041
Wat wij bieden

Onze Specialismen

Auto

 • Juridisch Advies: Uitleggen van rechten en mogelijke stappen.
 • Onderhandelingen Voeren: Streven naar een eerlijke schadevergoeding.
 • Hogere schadevergoeding: dankzij samenwerking met specialisten.

Letselschade na auto ongeluk

Motor

 • Juridisch inzicht voor motorrijders: Advies over potentiële claims en vergoedingen
 • Maatwerk in juridische strategie: Maximaliseren van compensatie voor verlies
 • Expertise in gerechtelijke procedures: Professionele bijstand bij juridische geschillen

Letselschade na motor ongeluk

Brommer / Scooter

 • Schadeclaims experts: Maximale schadevergoeding voor na uw ongeval.
 • Juridisch Advies Brommer: Persoonlijk advies voor uw specifieke zaak
 • Compensatie experts: ervaar de professionele afwikkeling na een ongeval.

Schadeclaim na brommer/scooter ongeval

Fiets

 • Juridische bescherming fietsers: Compensatie minimaal 50%
 • Herstelbegeleiding voor fietsers: Ondersteuning bij herstel na een ongeval.
 • Hogere schadevergoeding: krijg meer uitgekeerd dan aanbod verzekeraar.

Letselschade na ongeval met fiets

Voetganger

 • Juridische bescherming voetgangers: Ontvang minimaal 50% compensatie.
 • Voetgangersrechten na ongeval: Duidelijke uitleg over rechten na aanrijdingen.
 • Juridische ontzorging: U hoeft zich niet te verdiepen in wet- en regelgeving.

Verkeersongeval als voetganger

Verkeersongeval

 • Geen juridische zorgen: wij nemen u al het werk uit handen
 • Meer rust: u kunt de tijd nemen om rustig te herstellen
 • Hogere schadevergoeding: dankzij samenwerking met verschillende specialisten

Letselschade na verkeersongeval

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.