Letselschade advocatenkantoor DLSA

Schadevergoeding

U bent het slachtoffer van een ongeval. Of er heeft zich een nare gebeurtenis voorgedaan. Als gevolg daarvan ervaart u lichamelijke / geestelijke klachten of bent u gewond geraakt, er sprake van letsel. DLSA helpt u bij het claimen van een schadevergoeding voor de materiele en immateriële schade die u heeft geleden.

U bent het slachtoffer van een ongeval. Of er heeft zich een nare gebeurtenis voorgedaan. Als gevolg daarvan ervaart u lichamelijke / geestelijke klachten of bent u gewond geraakt, er sprake van letsel.

Hierdoor maakt u extra kosten. Ook loopt u inkomsten mis, doordat u bijvoorbeeld (tijdelijk) niet kunt werken. U lijdt dus letselschade en u eist hiervoor een schadevergoeding.

Als u schade lijdt door een fout van een ander, dan heeft u waarschijnlijk recht op schadevergoeding. Onze letselschade advocaten stellen de tegenpartij voor u aansprakelijk en wij claimen een ‘schadevergoeding letselschade’.

Het claimen van letselschade is een ingewikkelde juridische procedure. Vaak worden in een procedure ook ingewikkelde juridische woorden gebruikt waar een slachtoffer weinig van begrijpt. Wij hebben daarom voor u belangrijke informatie met betrekking tot het claimen van letselschade op een rij gezet.

Heeft u letselschade en wilt u uw mogelijkheden op een claim bespreken?
Vul het contactformulier in voor een gratis juridisch advies:

 • Geen juridische zorgen: wij nemen u al het juridische werk uit handen;
 • U heeft meer rust, u heeft de tijd om volledig te herstellen;
 • Hogere schadevergoeding dan het aanbod van de WA-verzekeraar.

WIST u dat als de tegenpartij aansprakelijk is, dat dan de tegenpartij de redelijk gemaakte advocaatkosten door diegene worden vergoed! Zo hoeft het inschakelen van een letselschade advocaat u niets te kosten.

Neem vandaag nog contact op

Boek hier een gratis consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

De eerste stap voor een schadevergoeding: aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Wij nemen uw dossier in behandeling. Na een vooronderzoek starten wij met de aansprakelijkheidsfase. Wij stellen de tegenpartij namens u aansprakelijk.

Om een letselschadevergoeding te kunnen claimen, dient de tegenpartij de aansprakelijkheid te erkennen. Wij ondersteunen u bij dit proces. Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan kan het slachtoffer zijn letselschade en smartengeld vergoed krijgen. Weigert de tegenpartij aansprakelijkheid te erkennen, dan stappen wij in overleg met u naar de rechter.

Omdat het slachtoffer zijn schade moet bewijzen, adviseren wij om vanaf het ongeluk alle bonnetjes van gemaakte kosten te bewaren. Houd een dagboekje bij waarin alle uitgaven en misgelopen inkomsten worden genoteerd. Dit is echt heel erg belangrijk.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Waar kunnen we u bij helpen?

Om de kans op een redelijke vergoeding voor uw letselschade te vergroten, hebben wij een stappenplan beschreven. Lees hoe wij stap voor stap uw schadevergoeding claimen.

De belangrijkste stap is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Zonder aansprakelijkheid van de tegenpartij kunt u geen aanspraak maken op een letselschadevergoeding.

Het stappenplan bij letselschade:
Stap 1: bezoek zo snel mogelijk een arts
Bij letsel, bezoekt u allereerst zo snel mogelijk een arts. Als het mogelijk is, verzamelt u zoveel mogelijk bewijs van het ongeval / gebeurtenis. Neem foto’s en noteer gegevens van getuigen. Vanuit medisch én juridisch oogpunt, is het zeer belangrijk dat u zo snel mogelijk een arts bezoekt.

Stap 2: neem direct contact met ons op
Op deze manier verzekert u zich van goede rechtsbijstand. Kunt u door uw lichamelijk letsel niet naar ons advocatenkantoor komen, dan het is bespreekbaar dat een advocaat u thuis bezoekt. Succesvol letselschade claimen vereist de nodige juridische kennis (specialistisch werk), schakel altijd juridische bijstand in! De kosten voor rechtsbijstand komen voor rekening van de aansprakelijke partij.

Stap 3: wij onderzoeken wie aansprakelijk is
In het eerste gesprek gaan wij met u bepalen wie aansprakelijk is voor de schade. Door onze deskundigheid en ervaring kunnen wij vrij snel bepalen wie aansprakelijk is voor uw letselschade.

Stap 4: wij stellen de tegenpartij voor u aansprakelijk
Als een aansprakelijke partij is gevonden, dan moet deze vervolgens schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. In de brief moet beschreven worden wat er is gebeurd en waarom de tegenpartij juridisch gezien aansprakelijk is voor de schade.

Onze advocaten schrijven voor u de aansprakelijkheidsbrief en onderhouden het contact met de tegenpartij. Dit is meestal een verzekeraar. Zodra de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, kan de totale letselschade worden berekend.

Stap 5: wij stellen, samen met u, de schade vast
Na de erkenning van de aansprakelijkheid gaan wij samen met u de schade vaststellen. Wij informeren u over de schadeposten die u kunt verhalen. De kans is groot dat we meer schade kunnen claimen, dan u denkt.

Als we inzicht hebben gekregen in de schadeposten, zullen wij voor u een berekening maken van de hoogte van de schadevergoeding. Als we de tegenpartij inzicht geven in uw schade zullen wij ook een voorschotbetaling op de schade afdwingen. Zodoende kunt u uw gemaakte kosten in ieder geval alvast vergoed krijgen.

Wist u dat, indien de aansprakelijkheid wordt erkend, de redelijke advocaatkosten door de tegenpartij moeten worden vergoed? Het inschakelen van een letselschadeadvocaat kost u dus meestal niets!

Stap 6: wij vragen uw medisch dossier op
Er moet inzicht worden gekregen in de lichamelijke klachten en de geestelijke schade door het ongeval. Wij kunnen – met uw machtiging – uw medisch dossier opvragen bij uw behandelaars.

Medische informatie zullen wij slechts met uw toestemming bespreken met de wederpartij!
Wij werken samen met de beste medisch adviseurs om ons te laten adviseren over het letsel van een slachtoffer. Vaak is het letsel en de relatie (causaal verband) met het ongeval, onderwerp van discussie met de verzekeraar. Uw advocaat kan deze discussie voor u overnemen.

Stap 7: wij starten de onderhandelingen en claimen uw schadevergoeding
Als wij een berekening van de schadevergoeding hebben gemaakt en het medisch dossier hebben verzameld, starten wij de onderhandelingen met de tegenpartij. Meestal is dit de verzekeraar. Wij zullen ons inzetten op een rechtvaardige schadevergoeding.
De onderhandelingen zullen wij in overleg met u voeren. Onze cliënten blijven de regie houden over hun eigen schade. Onze advocaten zullen u natuurlijk met raad en daad bijstaan in dit proces. Wij onderhandelen met de tegenpartij!

Een letselschadeprocedure bestaat uit meerdere fasen. Het is dus niet zo dat, als u schade lijdt door een ongeval, dat door de tegenpartij dan direct een vergoeding moet worden betaald. Integendeel, de wet zegt dat een ieder zijn eigen schade moet dragen tenzij een ander daarvoor aansprakelijk is. Om uw schade vergoed te krijgen, zal dus eerst een aansprakelijke partij moeten worden aangewezen. Wij begeleiden u van A tot Z naar de maximale schadevergoeding.

Het traject kent 2 fases:
Fase 1: Veroorzaker aansprakelijk stellen;
Fase 2: Hoogte schadevergoeding vaststellen.

Fase 1: Aansprakelijkheidsfase
Elke letselschadezaak vangt aan met de aansprakelijkheidsfase (of vestigingsfase). In deze fase moet onderzocht worden of één of meerdere personen aansprakelijk zijn voor uw schade. Soms is het bepalen van een aansprakelijke partij gemakkelijk zoals bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing of een bedrijfsongeval. Maar vergist u zich niet, dit zijn de uitzonderingen.

Als een mogelijk aansprakelijke partij is gevonden, dan moet deze ook aansprakelijk worden gesteld. Met een aansprakelijkstelling vangt de procedure aan. Slachtoffers kunnen niet te lang wachten met de aansprakelijkstelling; na 5 jaar verjaart de vordering.

Wij procederen bij elke rechtbank

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkend, dan vangt de tweede fase aan (zie onder). Mocht de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkennen, dan moet uw zaak aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal dan moeten beoordelen of de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade.

 Fase 2: Schaderegeling
Als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor uw letsel heeft erkend, dan moet hij ook uw schade en smartengeld vergoeden. De schaderegelingsfase vangt aan. In deze fase zal allereerst beoordeeld moeten worden wat de medische gevolgen van het ongeluk zijn. Een medisch adviseur doet onderzoek naar:

 • zal het slachtoffer volledig genezen of zijn er blijvende beperkingen;
 • had het slachtoffer vóór het ongeval al medische beperkingen;
 • wat is de toekomstige prognose voor het slachtoffer.

Om de medische gevolgen van een ongeval in kaart te brengen is een goede medisch adviseur zeer belangrijk. Wij werken samen met de beste adviseurs om succes voor onze cliënten te garanderen.

Berekening van de financiële schade
In de schaderegelingsfase moet ook inzicht worden gekregen in de financiële schade van een ongeluk en zal ook het smartengeld worden vastgesteld.
De schade is vaak groter dan slachtoffers in eerste instantie denken. Veel slachtoffers weten niet welke schade zij van de tegenpartij vergoed kunnen krijgen. Veel voorkomende schadeposten zijn bijvoorbeeld medische kosten, het inschakelen van hulp voor huishoudelijke taken of tuinwerkzaamheden, gemiste inkomsten uit arbeid, reiskosten etc.

Het berekenen van inkomens- en pensioenschade kan een lastig karwei zijn. Het is dan raadzaam om een goede rekenmeester in te schakelen. Wij werken samen met eersteklas rekenmeesters. Nadat uw schade volledig in kaart is gebracht, dienen wij een schadeclaim in bij de tegenpartij.

U lijdt schade door het letsel. Hier volgt een uitleg over de soorten schade die u kunt verhalen. Schade kan grofweg verdeeld worden in twee groepen:

 1. materiële schade;
 2. immateriële schade (smartengeld).

Materiële schade is de schade die in geld uit te drukken is; dit zijn de gemaakte kosten en de gemiste inkomsten.
Immateriële schade is het smartengeld; een vergoeding voor pijn en verdriet. (d.w.z. door het ongeval en de gevolgen, geniet u minder van uw leven).

Materiële schade
In het onderstaande is een overzicht gegeven van veel voorkomende materiële schadeposten. Het kan best zo zijn dat bepaalde kosten niet zijn weergegeven. Dat betekent niet dat die kosten dan niet verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij.

 • Kosten advocaat

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, dan moeten ook de redelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand worden vergoed. Dit is wettelijk vastgelegd. Het inschakelen van een letselschade advocaat hoeft een slachtoffer dus niets te kosten.

 • Minder inkomsten

Bij blijvende letselschade is de kans groot dat een slachtoffer zijn werk niet meer (geheel of gedeeltelijk) kan verrichten. Het slachtoffer raakt arbeidsongeschikt of moet een mindere functie accepteren.

De gemiste inkomsten of de verloren loopbaan moeten worden vergoed. Daarbij kan natuurlijk ook de pensioenschade worden verhaald. Misgelopen overwerk, geen gebruik meer kunnen maken van de telefoon, laptop of leaseauto, een verloren of gewijzigde loopbaan, misgelopen promotie, pensioenschade en zelfs het mislopen van zwart werk vallen ook allemaal onder deze schadepost.

Soms komt het voor dat een slachtoffer ondanks zijn letsel, zijn functie kan behouden. Er is in zo’n situatie geen inkomensschade. Maar het is de vraag of het slachtoffer zijn werk kan volhouden.

Is een uitval in de toekomst te verwachten? En zo ja, hoe zit het dan met de kansen op de arbeidsmarkt. De praktijk leert dat mensen met een beperking soms moeilijker aan de slag kunnen komen. Voor deze onduidelijkheden of verminderde kansen op de arbeidsmarkt kan een schadevergoeding worden betaald.

Minder valide mensen hebben het vaak moeilijker om een baan te krijgen. Voor deze onzekerheden en verminderde kansen op de arbeidsmarkt kan een schadevergoeding worden betaald. Er is dan sprake van economische kwetsbaarheid.

 • Medische kosten

Dit zijn alle kosten die een slachtoffer maakt in verband met een medische behandeling door een ongeval. Na een medische behandeling zal het slachtoffer te maken krijgen met zijn eigen risico van de zorgverzekering. Als behandelingen of revalidatie en de kosten voor de aanschaf van hulpmiddelen niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed, dan zal het slachtoffer deze moeten betalen.

 • Kosten ziekenhuisopname

Als een slachtoffer in verband met zijn letsel een of meerdere nachten in een ziekenhuis of revalidatie kliniek wordt opgenomen, dan krijgt hij te maken met kosten. Denk daarbij aan kosten voor het huren van een tv en telefoon. Ook worden vaak extra toiletartikelen aangeschaft.

 • Reiskosten

Dit zijn de kosten die een slachtoffer maakt in verband met het vervoer in het kader van medische behandelingen.

 • Kosten huishoudelijke hulp

Dit zijn de kosten die een slachtoffer moet maken om zijn uitval in het huishouden te compenseren (wassen, strijken, stoffen etc.). Mogelijk kunt u deze huishoudelijke taken niet meer verrichten en moet u daarvoor hulp inschakelen. Als een slachtoffer vóór het ongeval het huishouden in zijn geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nam, en ná het ongeval het slachtoffer deze bijdrage niet meer kan leveren, dan zal een hulp in de huishouding moeten worden ingeschakeld.

Ook als nog geen kosten zijn gemaakt maar wel vaststaat dat huishoudelijke hulp nodig is, moet deze schade worden vergoed.

 • Verlies aan zelfwerkzaamheid

Dit zijn de uitgaven die een slachtoffer noodgedwongen moet maken voor het inschakelen van bijvoorbeeld een schilder, aannemer of tuinman. Als een slachtoffer voor het ongeval klussen in en rondom het huis zelf verrichtte, maar dit door zijn letsel niet meer kan, zal hij anderen moeten inhuren. Deze kosten moeten worden vergoed.

 • Kosten woonvoorziening

Dit zijn de kosten voor de aanpassingen in een woning die een slachtoffer in verband met zijn letsel moet maken. Veel toegepaste woonvoorzieningen zijn bijvoorbeeld een aangepaste toilet en badkamer, aangepaste keuken, traplift, weghalen van drempels etc.

 • Kosten verhuizing

Soms kan de woning van een slachtoffer gewoon niet worden aangepast of wordt aanpassing heel erg kostbaar. In zo’n geval kan een verhuizing naar een andere geschikte woning worden overwogen. De extra kosten door een verhuizing komen dan voor vergoeding in aanmerking.

 • Kosten voor aanpassing aan de auto

Mobiliteit is vrijheid. Als een slachtoffer door zijn letsel geen auto meer kan rijden, dan kan onderzocht worden of de auto niet aangepast kan worden. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die kunnen onderzoeken of door middel van een aanpassing van de auto het slachtoffer zelf kan blijven autorijden. Eventueel kan ook gekeken worden naar een vergoeding van bijvoorbeeld taxikosten.

 • Kosten zonder doel

Kosten die voor het ongeval al waren gemaakt, maar die door het ongeval geen nut meer hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aangeschafte seizoenskaart voor het voetbal of de museumjaarkaart.

 • Overige schadeposten

Schade aan goederen;
Nieuwe kleding;
Aangepast bed;
Wettelijke rente;
Hobby voorziening;
Aangepaste vakantie.

Het kan best zo zijn dat bepaalde kosten niet zijn weergegeven. Dat betekent niet dat die kosten dan niet verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij.

Onze letselschade advocaten kunnen een goede inschatting maken of bepaalde schadeposten wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen. Stuur ons een bericht, indien u meer informatie wenst.

 • Immateriële schade

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het leed en het verdriet van het slachtoffer; u geniet minder van uw leven dan voorheen. De hoogte van het smartengeld wordt vooral bepaald door de ernst van het letsel. Hoe ernstiger de verwondingen, des te hoger de vergoeding. De smartengeldvergoeding zijn in Nederland relatief laag! De hoogste vergoeding ligt rond de € 200.000,00

De sleutel om met succes letselschade vergoed te krijgen ligt in het bewijs. Alles draait om het bewijs. Onze letselschade advocaten weten welk bewijs nodig is om met succes een schadeclaim te kunnen indienen.

De regel: wie eist, bewijst!
Een slachtoffer met letsel moet van al zijn eisen het bewijs aandragen. Dit begint al direct na een ongeval (aansprakelijkheidsfase) en loopt door tot het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.
Dat betekent dat een slachtoffer alles maar dan ook alles dat te maken heeft met het ongeval en zijn letselschade, moet vastleggen en bewaren. Hoe meer bewijs een slachtoffer heeft, des te groter de kans dat hij alle schade vergoed krijgt.

Verzamel bewijs na een ongeval
Na een ongeval is het altijd belangrijk dat zoveel mogelijk bewijs van de situatie wordt verzameld. Dat betekent dat foto’s moeten worden gemaakt van de situatie, naam + telefoonnummer van getuigen genoteerd moeten worden en een nauwkeurige verklaring aan bijvoorbeeld de politie moet worden afgelegd. Om welk soort ongeval het ook gaat, u dient te bewijzen dat de ander schuldig is.

Bewijs uw schade
Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dan moet u bewijzen dat u letsel heeft en schade lijdt door het ongeval. Het bewijs van letsel (fysieke klachten of geestelijke schade) gebeurt meestal aan de hand van het medisch dossier van een slachtoffer.

Het is dus van groot belang dat uw letsel goed wordt gedocumenteerd in uw dossier. Heeft u klachten? Ga dan zo snel mogelijk naar de huisarts of naar het ziekenhuis (hoe eerder, hoe groter de kans op schadevergoeding). Leg duidelijk uit wat er is gebeurt en waar u allemaal last van heeft. Als de klachten blijven bestaan, ga dan terug naar de huisarts! Blijf uw behandelaars informeren over uw klachten.

Bewaar alles
Letselschade bestaat grofweg uit gemaakte kosten, gemiste inkomsten en smartengeld. Het is van groot belang dat u alle nota’s en bonnetjes van de gemaakte kosten bewaard (o.a. medische kosten, reiskosten, etc.). Om aan te kunnen tonen dat een slachtoffer door zijn letsel reiskosten moet maken, is het raadzaam een overzicht bij te houden van alle gemaakte reizen. Bewaar ook alle loonstroken om het inkomen voor en na het ongeval inzichtelijk te kunnen maken. Kortom, bewaar en noteer alles!

Schakel juridische hulp in bij het verzamelen van bewijs
Wij adviseren slachtoffers ook met betrekking tot het verzamelen van het juiste bewijs. Voorkom bewijsproblemen en neem direct na een ongeval contact met onze advocaten op. Wij helpen u graag verder.

Als u wordt geconfronteerd met letselschade waarvoor een ander mogelijk aansprakelijk is, dan moet u tijdig actie ondernemen. U dient de aansprakelijke partij zo spoedig mogelijk aansprakelijk te (laten) stellen. Wacht u te lang, dan kan de letselschade vordering verjaren en hoeft de aansprakelijke partij geen schade meer te betalen! Wacht dus niet te lang met het claimen van letselschade. Voorkom verjaring.

De verjaringstermijnen
De wet kent meerdere verjaringstermijnen afhankelijk van de vordering, maar voor letselschadezaken gelden 2 belangrijke termijnen namelijk 5 jaar en 3 jaar. De hoofdregel is dat bij ongevallen met motorvoertuigen de verzekeraar (WAM-verzekeraar) van de veroorzaker van het ongeval binnen 3 jaar na het ongeluk aansprakelijk wordt gesteld.
In overige letselschadezaken geldt dat de aansprakelijke partij binnen 5 jaar aansprakelijk moet worden gesteld.

Om het ingewikkeld te maken geldt overigens voor ongevallen van vóór 1 februari 2004 een extra termijn van 20 jaar; dit is de absolute verjaring. Deze absolute verjaring houdt in dat een claim sowieso verjaart na verloop van 20 jaar na het ongeval. Het maakt dan niets uit of het slachtoffer bekend is met de dader of met zijn schade. Na 20 jaar kan geen schadevergoeding meer worden gevorderd. In zeer specifieke omstandigheden zijn ook op de absolute verjaring weer uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij de beroepsziekte mesothelioom.

Wanneer vangt de verjaringstermijn aan?
De verjaringstermijn vangt aan op het moment dat het slachtoffer bekend is met 1) zijn schade en 2) de mogelijke aansprakelijke partij. Als het slachtoffer bekend is met zijn schade en hij weet wie waarschijnlijk aansprakelijk is voor zijn schade, dan gaat de termijn lopen en moet het letselslachtoffer tijdig actie ondernemen.

Als het slachtoffer echter minderjarig is, dan verjaart de claim eerst na 5 jaar nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden (voor letsel na 2004).

Als een slachtoffer last heeft van lichamelijke klachten waarvan de herkomst niet duidelijk is, dan begint de verjaring pas te lopen als met voldoende mate van zekerheid (door een arts) is vastgesteld waardoor de klachten zijn ontstaan.

Stuiten van de verjaring
Een lopende verjaringstermijn kan worden gestuit. Met een stuiting gaat een nieuwe verjaringstermijn lopen en wordt voorkomen dat de claim verjaart. Stuiting kan op meerdere manieren plaatsvinden door het instellen van een eis (betekenen van de dagvaarding), het erkennen van de aansprakelijkheid of een schriftelijke mededeling waarmee de aansprakelijke partij duidelijk wordt gemaakt dat het slachtoffer zijn claimrecht voorbehoudt.

Als u een ongeval overkomt is het niet waarschijnlijk dat u gelijk denkt aan het claimen van schade. Toch is het belangrijk dat u rekening houdt met een aantal zaken om uw recht op een letselschadevergoeding veilig te stellen.

Daarom geven wij in dit artikel een aantal letselschade tips. Deze tips zullen bijdragen aan het succesvol claimen van schadevergoeding.

Tips bij een arbeidsongeval
Tip 1: lijdt het arbeidsongeval tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, dan moet de werkgever de arbeidsinspectie inschakelen. Doet de werkgever dat niet, neem dan zelf contact op met de arbeidsinspectie;
Tip 2: maak foto’s van de plek van het ongeval;
Tip 3: neem verklaringen op van getuigen;
Tip 4: ga direct naar uw huisarts of de EHBO van het ziekenhuis.

Bekijk ook onze pagina: arbeidsongeval (link naar arbeidsongeval)

Tips bij een verkeersongeval
Tip 1: verplaats de voertuigen niet en maak eerst foto’s van het ongeval en de verkeerssituatie;
Tip 2: bel vervolgens de politie of vul samen met de andere partij het schadeaangifteformulier in;
Tip 3: vul het schadeaangifteformulier nauwkeurig in en let erop dat beide partijen het formulier ondertekenen;
Tip 4: noteer namen, adressen en telefoonnummers van getuigen;
Tip 5: ga meteen naar uw huisarts of de EHBO van het ziekenhuis;
Tip 6: neem zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na het ongeval, contact of met uw verzekeringsmaatschappij.

Bekijk ook onze pagina: verkeersongeval (link naar verkeersongeval)

Algemene tips bij letselschade
Tip 1: neem gelijk contact op met een LSA advocaat (dit zijn letselschade advocaten);
Tip 2: let op! Er zijn een hoop letselschaderegelaars actief die geen advocaat zijn;
Tip 3: ga nooit zelf in gesprek met een verzekeraar over uw schade, medische klachten of medische voorgeschiedenis;
Tip 4: houdt altijd originele stukken / papieren zelf in bezit;
Tip 5: bewaar alle bonnetjes van uitgaven die u maakt door het ongeval;
Tip 6: maak een overzicht van de reizen die u moet maken voor het bezoeken van uw arts, fysiotherapeut, ergotherapeut etc;
Tip 7: bewaar salarisstroken, jaaropgaven en gratificaties van voor- en na het ongeval;
Tip 8: onderteken geen medische machtiging van de verzekeraar;
Tip 9: accepteer geen schadevergoeding en onderteken geen vaststellingsovereenkomst, zonder overleg met uw letselschade advocaat;
Tip 10: houd uw letselschade advocaat op de hoogte van uw situatie (medisch, financieel, arbeid, ontslag, uwv);
Tip 11: wees voorzichtig met no cure no pay contracten. Goedkoop kan duurkoop zijn!
Tip 12: botert het niet met uw huidige advocaat of heeft u geen vertrouwen op een goede afloop, zoek dan een nieuwe advocaat;
Tip 13: bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandverzekeraar, doe dan een beroep op de geschillenregeling en laat een second opinion verrichten door een letselschade advocaat.

Aansprakelijkheidsverzekering
Verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
Verzekering voor die een bedrijf beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. De verzekeraar is meestal ook de wederpartij in een letselschadeprocedure door een arbeidsongeval.
Aansprakelijkheid
Indien een persoon of bedrijf gehouden is om schade te betalen. Als de werkgever voor een bedrijfsongeval aansprakelijk is spreekt men ook wel van werkgeversaansprakelijkheid
Aansprakelijkstelling
Een schriftelijke of mondelinge mededeling waarmee een partij aansprakelijk wordt gehouden voor schade. Een aansprakelijkstelling is het startpunt van elke letselschadeprocedure.
Arbeidsdeskundige (onderzoek)
Een arbeidsdeskundige onderzoekt of een letselschadeslachtoffer nog zijn eigen werk kan doen of ander passend werk. Aan de hand van een arbeidsdeskundigonderzoek kan het verlies aan arbeidsvermogen worden bepaald.
Maar ook de schadeposten verliezen aan zelfwerkzaamheid en huishoudelijk hulp, kunnen door een arbeidsdeskundige worden onderzocht.
Arbowetgeving
Verzameling van wetten met regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.
Arbeidsinspectie
De arbeidsinspectie ziet toe of werkgevers de arbowetgeving naleven. Arbeidsongevallen die tot overlijden blijvend letsel, of ziekenhuisopname hebben geleid, moeten verplicht worden gemeld bij de arbeidsinspectie.
Arbeidsongeschiktheid
Door lichamelijke of geestelijke beperkingen die niet meer in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten.
Arbeidsongeval
Een ongeval dat gebeurt tijdens het werk. Ook wel bedrijfsongeval genoemd.
Asbest
Asbest is een natuurlijk product dat tot in de jaren tachtig veel is gebruikt in gebouwen en woningen. Asbestcement werd gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, warmhoudplaatjes etc.
Asbestisolatie werd veel ingepast als brandwerende laag in gebouwen en schepen. Deze asbestisolatie is zeer kwetsbaar voor beschadiging! Blootstelling aan asbestvezels kan verschillende ziekten veroorzaken.

 • Asbestose;
 • Longkanker;
 • Mesothelioom.

Asbestose
Beroepsziekte die ontstaat na blootstelling aan asbestaandoening van de longen; longcapaciteit neemt af waardoor overbelasting in het hart kan optreden. Geeft een gevoel van extreme vermoeidheid en uitputting.
Belastinggarantie
Aangezien de schadevergoeding netto wordt uitbetaald, dient een letselschadeslachtoffer bij de afwikkeling van de claim een belastinggarantie te vorderen van de wederpartij. Zo wordt het eventuele risico op een belastingaanslag (box 1) afgewenteld op de wederpartij.
Beroepsziekte
Een benaming van een ziekte die het gevolg is van één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of arbeidsmilieu.
Voorbeelden: asbestose, mesothelioom, RSI, OPS, burn-out, PTSS.
Buitengerechtelijke kosten (BGK)
De advocaatkosten die worden gemaakt om een letselschadevergoeding te krijgen zolang de zaak niet bij de rechter aanhangig is (procedure).
Als de aansprakelijkheid is erkend door de wederpartij moeten ook de redelijke buitengerechtelijke kosten worden vergoed.
Daarom hoeft het inschakelen van een letselschadeadvocaat het slachtoffer niets te kosten.
Bewijslast
De partij die stelt, draagt ook het bewijs. Bewijslast is bewijsrisico; slaagt de stellende partij niet in zijn bewijs, dan wordt de vordering afgewezen.
Burnout
Beroepsziekte waarvan verondersteld wordt dat deze kan ontstaan na langdurige blootstelling aan teveel aan stress op het werk.
Cans
Beroepsziekte. Het is een verzamelnaam voor klachten aan arm, nek en schouder, zie RSI.
Causaal verband
Het verband tussen oorzaak en gevolg. In hoeverre het ongeval heeft bijgedragen aan het ontstaan van letsel en schade. Het causaal verband is erg belangrijk om te bepalen of er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Claim
Vordering. Een eis tot schade.
Derdenrekening
Derdenrekening is een speciale bankrekening die wordt gebruikt door bijvoorbeeld letselschadeadvocaten. De derdenrekening wordt gebruikt om namens slachtoffers de schadevergoedingen te ontvangen. Als de schadevergoeding op de derdenrekening is ontvangen, zorgt de advocaat vervolgens voor doorbetaling aan het letselschadeslachtoffer.
Economische kwetsbaarheid
De mate waarin een letselschadeslachtoffer kwetsbaar blijkt, terwijl het slachtoffer er in inkomen na het ongeval niet op de achteruit is gegaan.
Eigen schuld
De mate waarin het letselschadeslachtoffer zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Bij arbeidsongevallen speelt eigen schuld alleen een rol als er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet.
Finale kwijting
Als een schaderegeling wordt getroffen tegen finale kwijting, houdt dat de schaderegeling definitief, voor eens en voor altijd wordt vergoed. Na de regeling kan het slachtoffer niet meer aankloppen bij de aansprakelijke partij.
Huishoudelijke hulp
De mate waarin een letselschadeslachtoffer door zijn beperkingen huishoudelijke taken niet meer kan uitoefenen en daarvoor hulp moet inschakelen.
Immateriële schade
Een ander woord voor smartengeld. Een vergoeding ter compensatie van het leed, de pijn en het verdriet dat het slachtoffer is overkomen.
Juridische causaliteit
De mate waarin schade juridisch een gevolg is van een schade toebrengende gebeurtenis. Als er sprake is van een schending van een verkeers- of veiligheidsnorm, wordt er ruim toegerekend.
Dat betekent dat ook letsel dat medisch gezien niet in causaal verband staat met het ongeval toch in juridische verband staat.
Letstelschade/letsel
Letselschade de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens heeft door een ongeval.
Letselschadespecialist
Een persoon die de belangen behartigt voor letselschadeslachtoffers. Ook wel schadebemiddelaar genoemd. Er zijn veel letselschadespecialisten die zich voordoen als letselschade advocaat, maar dat niet zijn. Schadebemiddelaars zijn niet opgeleid om te procederen en mogen dat ook niet doen!
Letselschade advocaat
Een advocaat gespecialiseerd op het gebied van letselschade. Een letselschadeadvocaat is lid van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten (LSA).
Lump Sum vergoeding
Een minnelijke regeling waarbij het slachtoffer en de aansprakelijke partij een schadevergoeding overeenkomen waarmee alle schade wordt gecompenseerd. Vaak leveren beide partijen iets een van hun standpunten om tot een deal te komen.
Materiële schade
Dit is de schade van een slachtoffer dat gewaardeerd kan worden in geld. Materiële schade kan bestaan uit kosten en misgelopen inkomsten. Voorbeelden zijn onder andere medische kosten, verlies aan zelfwerkzaamheid en verlies aan verdienvermogen.
Medisch adviseur
Een arts die het slachtoffer of de aansprakelijke partij helpt om te bepalen welke medische gevolgen een ongeval heeft veroorzaakt. De medische adviseur vraagt het medische dossier op en adviseert de letselschade advocaat.
Medische causaliteit
Het verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten van het slachtoffer.
Medische expertise
Een onderzoek door een onafhankelijke arts naar de medische gevolgen van een ongeval. Als partijen van mening verschillen over de medische gevolgen van een ongeval, kunnen beide partijen één onafhankelijke arts inschakelen om een medisch expertise onderzoek te verrichten.
Medische machtiging
Een machtiging waarmee het slachtoffer toestemming geeft dat de letselschade advocaat zijn medische informatie mag opvragen en inzien.
Mesothelioom
Beroepsziekte die ontstaat door het onbeschermd werken met asbest. Het is een tumor aan de longvliezen of het buikvlies. De ziekte openbaart zich meestal pas 30 tot 40 jaar na blootstelling aan asbest. Na de diagnose stelling overlijdt zo’n 80 % of meer van de patiënten binnen één jaar.
Nocurenopay
Een contract tussen het slachtoffer en een schadebemiddelaar waarmee wordt afgesproken dat de schadebemiddelaar eerst betaald wordt als een resultaat wordt geboekt. De schadebemiddelaar krijgt een percentage van de schadevergoeding.
Organisch Psycho Syndroom (Ops/CTE)
Beroepsziekte die ook wel de schildersziekte wordt genoemd. Verzamelnaam voor ziekteverschijnselen voor langdurige blootstelling aan oplosmiddelen (onder andere wasbenzine, thinner, ether en alcohol).
Pensioenschade
Schadepost doordat een letselschadeslachtoffer zijn werk niet meer kan uitoefenen en daardoor minder pensioen opbouwt. Pensioenschade is een onderdeel van het verlies aan verdienvermogen.
Predispositie
Een persoonlijke zwakheid die het slachtoffer al had voor het ongeval. Een predispositie staat de toerekening niet in de weg. De aansprakelijke partij moet het slachtoffer nemen zoals hij is. Wel kan een predispositie invloed hebben op de looptijd van de schade.
Preexistent
Van pre-existente klachten is sprake als het slachtoffer al klachten had vóór het ongeval. In de schaderegeling is dit vaak een onderwerp van gesprek.
Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
Een geestelijke/psychische stoornis die kan ontstaan doordat een slachtoffer een traumatische ervaring meemaakt. Als de traumatische ervaring wordt meegemaakt tijdens het werk is er sprake van een beroepsziekte.
Reïntegratie
Na de uitval van het letselschadeslachtoffer voor zijn werk, wordt (met behulp van een arbeidsdeskundige) geprobeerd om het eigen werk weer te hervatten. Kan het eigen werk niet meer worden hervat, dan wordt gezocht naar een aangepaste functie. Soms kan omscholing van het slachtoffer onderdeel uitmaken van de reïntegratie.
Repetitive Strain Injury (RSI)
Beroepsziekte. Een verzamelnaam voor klachten aan de nek, schouder en armen veroorzaken door repeterende handelingen en een hoge werkdruk, zie ook cans
Schadevergoeding
Een vergoeding ter compensatie van de door het letselschadeslachtoffer gelden en nog te lijden schade. De schadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële en immateriële schade (smartengeld).
Schadebeperkingsplicht
Een letselschadeslachtoffer heeft de plicht om zijn schade zo klein mogelijk te houden. Een slachtoffer mag dus niet “achterover hangen” en schadevergoeding incasseren.
Het slachtoffer moet onder andere actief zijn revalideren en proberen om niet zijn beperking inkomen te verwerven (voor zover dat natuurlijk mogelijk is).
Schikking
Een schaderegeling waarmee het letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij een einde maken aan de bestaande discussies. Beide partijen doen water bij de wijn met als doel een einde te maken aan het letselschadetraject.
Smartengeld
Zie immateriële schade
Stuiting
De lopende verjaringstermijn wordt onderbroken en begint opnieuw voor 5 jaar te lopen. Een stuiting kan door een schriftelijke mededeling of door het instellen van een claim plaatsvinden.
Toevoeging/ gesubsidieerde rechtsbijstand
Een wettelijk systeem waarmee het voor on- en mindervermogende rechtzoekenden mogelijk wordt gemaakt een advocaat in te schakelen (pro-deo).
De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt aan de hand van het inkomen en vermogen of iemand recht heeft op een toevoeging. De rechtzoekende betaalt eenmalig een eigen bijdrage.
Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA)
Een beroepsvereniging voor advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van letselschade. Om toegelaten te kunnen worden moet een advocaat minimaal 5 jaar advocaat zijn en moet een zware opleiding gevolgd worden. In Nederland zijn ongeveer 300 advocaten lid van de LSA.
Verjaring
Een slachtoffer moet binnen 5 jaar nadat hij bekend is met zijn schade en aansprakelijke partij, actie ondernemen. Doet het slachtoffer dat niet, verjaart zijn claim. De aansprakelijke partij heeft dan geen wettelijke plicht meer om de letselschade te vergoeden.
Verlies aan verdienvermogen/arbeidsvermogen
Schadepost. De mate waarin een slachtoffer door zijn beperkingen minder inkomen uit arbeid kan verdienen. Om fiscale redenen wordt niet van inkomensschade gesproken.
Verlies van zelfwerkzaamheid
Schadepost. De mate waarin een slachtoffer door zijn beperkingen geen werkzaamheden in en rondom zijn woning meer kan verrichten. Het slachtoffer moet derden inschakelen en maakt daardoor kosten die hij voor het ongeval niet had.
Vaststellingsovereenkomst
Een overeenkomst waarmee het letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij de schaderegeling vastleggen. Het is het sluitstuk van het schaderegelingstraject. Na ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst komt de schaderegeling definitief tot een einde.
Voorschot
Omdat een schaderegeling een lange tijd kan duren, moet de aansprakelijke partij tussentijds betalingen aan het slachtoffer doen. Er worden dan voorschotten op de schade uitgekeerd.
Wederpartij
Een ander woord voor tegenpartij.
Wettelijke rente
Vertragingsschade. Vergoeding voor de vertraging in de vergoeding van een geldsom. Het rentepercentage wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd.
Zorgplicht
De werkgever heeft de wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. De eisen die aan de werkgever worden gesteld zijn zeer streng.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.